Lokalna akcijska grupa u ribarstvu "Galeb" u suradnji sa Hrvatskom poljoprivredno - šumarskom savjetodavnom službom, odjelom za ribarstvo i Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj organizira informativnu radionicu s temama: Ribolovni turizam - način diversifikacije prihoda; Potpore iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo; Krediti HBOR-a za zatvaranje financijske konstrukcije projekata odobrenih putem EU fondova.

Lokalna akcijska grupa u ribarstvo Galeb poziva sve ribare, gospodarske subjekte u području ribarstva, turizma, brodogradnje, ugostiteljstva, javni sektor, ustanove u kulturi obrazovanju i zaštiti okoliša da se odazovu na njihovu radionicu na kojoj ćete moći saznati više o mogućnostima sufinanciranja vaših projekata. Radionica će se održati u Malog gradskoj vijećnici Vodice u srijedu 07. ožujka u 11 sati

Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede je u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske donijela odluku o odobrenju Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a „Galeb". Temeljem ove odluke dodijeljena je javna potpora u najvišem iznosu od 16.16 milijuna kuna od čega 13.7 milijuna kuna iz proračuna Europske unije a 2.4 milijuna kuna iz državnog proračuna.

LAGUR „GALEB" poziva sve se ribare sa područja LAGUR-a GALEB ( Grad Vodice i Skradin, općina Tribunj, Murter – Kornati, Tisno i Pirovac) na prezentaciju o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.6 „Diversifikacija i novi oblici prihoda" koja će se održati 22. rujna 2017. godine (petak), u 11:00h, u kulturnom centru u Tribunju

U Tribunju u konobi Bepo, 26.06.2017. održana je prezentacija projekta "Preporučili ribari" . Nositelj projekta je Lokalna akcijska grupa u ribarstvu "Galeb", a sredstva za provođenje projekta su odobrena iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo.

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu "Galeb" (LAGUR "Galeb") poziva na prezentaciju pilot projekta "Preporučili ribari".

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu "Galeb" poziva sve zainteresirane iz sektora ribarstva, marikulture, turizma i drugih povezanih djelatnosti na prezentaciju dokumenta LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU 11. SVIBNJA 2017. godine (ČETVRTAK), u 18:00h, u Kulturnom centru u Tribunju.

Danas je u popodnevnim satima u hotelu Olympia održana radionica u sklopu izrade projekta „Preporučili ribari", u organizaciji Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Galeb".

Projekt Preporučili ribari ima za cilj izdvojiti i certificirati one ugostiteljske objekte koji kupuju od lokalnih ribara i kroz svoj meni nude svježu divlju ribu.

Foto video vijesti

  1. Foto
  2. Video
Infovodice - Informativno oglasni portal Grada Vodica

Počekajte dok se Cookie učitaju...