Rujan 30, 2016 4786

... jer novca se nema

Potrebiti mališani iz Tamarisa biti će uskraćeni adekvatne pomoći još neko vrijeme...

Ocjeni sadržaj
(3 glasova)

Svake godine u dječjem vrtiću Tamaris uključeno je 5-6 djece koja imaju nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje CZSS Šibenik, još toliko je djece s nalazima liječnika specijalista, u porastu je broj djece s poremećajima govorno-glasovne komunikacije, no asistenata nigdje. Sve je na leđima već postojećeg kadra jer to pitanje u vrtićima još uvijek nije regulirano zakonskim okvirom.

 


„Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima" je pripremljen, prošao je javnu raspravu, ali nisu osigurana financijska sredstva koja bi ga pokrila. Prema najavama, pitanje pomagača/asistenata bilo bi regulirano upravo tim podzakonskim aktom.


- Iako se spominje nastava rečeno nam je da će se isto odnositi i na predškolske ustanove. Prema Državnom pedagoškom standardu DTUR uključuju se u redovne programe, skupine s posebnim potrebama ili posebne ustanove. – kazala je Zvjezdana Babić, pedagoginja u dječjem vrtiću „Tamaris".


Stručni radnici koji provode programe za djecu s teškoćama su : edukator-rehabilitator, logopedi, ritmičari, muzikoterapeuti, fizioterapeuti i fonetičari. Dječji vrtić „Tamaris" kontinuirano upisuje djecu s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju iako nemamo kadrovske uvjete dok od stručnog tima radi samo pedagoginja, a često tu ulogu obavljaju odgojiteljice- pripravnice.


- Svjesni smo višestruke dobrobiti koja proizlazi iz integracije djece s posebnim potrebama-za dijete koje je u integraciji, za ostalu djecu u skupini te za odgojiteljev profesionalni razvoj, kao i za njegove roditelje i roditelje ostale djece iz skupine.

U „Tamarisu" su pokušali dobiti pomoćnike preko mjere/program HZZ „Mladi za mlade-pomagači u nastavi" - uvjet je da su nezaposlene osobe gimnazijskog obrazovanja ili sa završenim prvim stupnjem visokoškolskog obrazovanja bez obzira na staž, no Ministarstvo nije prihvatilo tu mogućnost pozivajući se na Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika NN133/97.


- Takvih nezaposlenih osoba nema. Sav rad s takvom djecom je na odgojiteljicama, odgojiteljicama-pripravnicama - ako ih ima, prošle godine 3, a ove godine samo 1, uz zdravstvene voditeljice i mene. – prepričava nam Babić.
S roditeljima djece s teškoćama u razvoju dogovaraju se o dužini boravka djeteta u vrtiću, izrađuju se Individualni planovi rada s djetetom te opservacijski ugovori, dok je za djecu s teškoćama u govorno -glasovnoj komunikaciji honorarno zaposlena logopetkinja koja će s njima raditi 2x tjedno.

Potrebiti mališani iz vrtića izgleda da će biti uskraćeni adekvatne pomoći još neko vrijeme. Srećom, barem su školarci svoje asistente dobili jer eto - u školu se mora.

Poslijednja izmjena dana Petak, 30 Rujan 2016 19:35
djelomob1.jpg