Svibanj 17, 2018 4122

Očitovanje gradonačelnice Vodica, dr. Nelke Tomić u svezi naplate javnih površina volonterima građanskih inicijativa "Narod odlučuje" i "Istina o Istanbulskoj"

Ocjeni sadržaj
(12 glasova)

Gradonačlenica Vodica, dr. Nelka Tomić očitovala se na otvoreno pismo vijećnika Liste Našeg mista Ante Strikomana, a vezano za naplaćivanje Javne površine volonterima građanskih inicijativa "Narod odlučuje" i "Istina o Istanbulskoj" koji prikupljaju potpise za referendum. Očitovanje pročitajte ispod

 

Svako korištenje javne površine na području Grada Vodica (po uzoru na ostale gradove u Republici Hrvatskoj) koje je u dužem vremenskom periodu trajanja (u što pored ugostiteljskih terasa, štandova, kioska i drugih naprava, portretiranje, izložba slika i sl., spada i info pultovi, reklame, obavijesni stalci i sl. naprave, promocije, prezentacije, sajmovi i sl.) naplaćuje se sukladno Odluci o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 1/11), odnosno kad su u pitanju političke stranke i njihovo korištenje javnih površina, sukladno Zaključku o visini naknade za korištenje prostora i javnih površina u svrhu obavljanja političkih aktivnosti i izborne promidžbe na području Grada Vodica (Službeni vjesnik Grada Vodica, br. 2/17), a sve sukladno odnosnim Zakonima RH.

Kako se ovdje ne radi o korištenju javnih površina od strane političkih stranaka (koje se naplaćuje sukladno citiranom Zaključku) već o korištenju javnih površina od strane građanskih udruga, te kako se ovdje ne radi o povremenom korištenju u trajanju od 1-2 dana, već se površina koristi u kontinuitetu 15 dana, na isto se primjenjuje uvodno citirana Odluka.

Štoviše iz iste je vidljivo da smo naplatili što je moguće manji iznos za predmetno korištenje, a pored toga od traženih 16 lokacija, 1 smo odbili, a naplatili smo samo 3 lokacije (korištenje lokacija i naplata bila je u dogovoru sa podnositeljima zahtjeva), dok smo za sve ostale lokacije za koje smatramo kako nisu u cijelosti pod našom nadležnošću, tj. koje se nalaze ispred OŠ Vodice, crkava u Vodicama, Srimi, Čistoj, otoku Prviću, i trgovačkih centra u Vodicama, uputili na dogovor za školom, župnim uredima ili trgovačkim centrima kako bi sa njima dogovorili mogućnost korištenja, te smo tako omogućili besplatno korištenje svih tih preostalih lokacija.

Dakle odobreno je 15 lokacija, a naplaćeno samo 3 lokacije (lokacije koje se i inače koriste u tijeku godine za razne svrhe i kao takve se naplaćuju ukoliko se radi o višednevnom korištenju), dok su podnositelji zahtjeva sami odustali od 2 lokacije (Srima i Gačelezi).

Nitko ne traži da volonteri koji su na infopultovima, stolovima ili sličnim obavijesnim punktovima gdje se prikupljaju potpisi, sami iz svog džepa plaćaju korištenje, ali sve te Građanske udruge imaju svoja sjedišta, predsjednike i sl. i sve se te Udruge financiraju iz nekih izvora, oglašavaju i rade, tiskaju promidžbene materijale i sl., što znači da iste udruge mogu i podmirivati svoje obaveze, u što spada i traženo korištenje javnih površina, kako bi se bilo legalno i transparentno.

Neozbiljno je navesti da smo sa ovim onemogućili skupljanje potpisa, odnosno da je Grad želio spriječiti prikupljanje dovoljnog broja potpisa i da je Grad želio da referendum ne uspije, jer da je tako tada se ne bi ni u startu odobrilo korištenje javne površine, ili uputilo podnositelje zahtjeva na dogovor za besplatno korištenje, već bi se iste ograničilo na jednu lokaciju i na jedan dan ili im se isto ne bi ni odobrilo.Većina gradova u Republici Hrvatskoj je svojim važećim Odlukama, a sukladno zakonima RH, omogućila korištenje javnih površina svima koji žele koristiti javne površine, naravno sve u skladu sa Odlukama Gradova i zakonima RH, i svi gradovi su korištenje javnih površina regulirali kroz naplatu poreza.

Visina poreza, način naplate i sl. ovisi od odlukama Vijeća gradova i njihovih nadležnih službi, svakog grada posebno, i one se ne mogu mijenjati kako kome i kada odgovara.

Ukoliko se članovi Gradskog vijeća Grada Vodica slože da se postojeće važeće odluke Grada trebaju mijenjati, odnosno da se uvodno citirana Odluka o porezima treba mijenjati, nadopunjavati i sl., slobodno mogu pripremiti svoje prijedloge izmjena i dati na usvajanje na idućoj sjednici Gradskog vijeća, te ukoliko se isto usvoji Gradsko vijeće Grada Vodica će donijeti novu Odluku po kojoj će dalje raditi.

Sada važeće odluke Grada ne mogu se tek tako mijenjati ili prilagođavati, a pogotovo ne odluke koje je donijelo samo Gradsko vijeće.

 

Poslijednja izmjena dana Četvrtak, 17 Svibanj 2018 16:56
djelomob1.jpg