Travanj 08, 2013 2643

Prijava za upis djece u Dječji vrtić Tamaris za pedagošku 2013./2014. godinu

Ocjeni sadržaj
(0 glasova)

vrtic
Prijave za UPIS djece u Dječji vrtić „TAMARIS" za pedagošku 2013./2014.g. provode se:
od 9. do 30. travnja 2013. g.
1. VRSTE PROGRAMA:

Programi predškolskog odgoja za djecu predškolske dobi ostvaruju se kao:

I. redoviti cjelodnevni 9,5 satni program u jasličnim odgojnim skupinama (za djecu od navršene 1. godine života do 3. godine života )

II. redoviti cjelodnevni 10 satni program u vrtićnim odgojnim skupinama (za djecu s navršene 3. godine života do polaska u školu)

III. redoviti poludnevni 5,5 satni program (za djecu s navršene 3. godine života do polaska u školu.)

IV. redoviti cjelodnevni 10,5 satni program ranog učenja engleskog jezika (za djecu od 4. godine života do polaska u školu )

2. UVJETI UPISA:

Dokumentacija za upis:

1. Popunjen i potpisan zahtjev – upitnik za upis (dobiva se u dječjem vrtiću)
2. Rodni list djeteta (preslika) i OIB djeteta 3. Uvjerenja MUP-a o prebivalištu djeteta
4.osobne iskaznice oba roditelja
5.rješenje HZZO-a o priznavanju prava na roditeljski dopust , tj. dokaz o povratku na posao od 31.08. tekuće godine (za roditelje koji ga koriste)
7. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta prije upisa u vrtić (UT-XI-2-30 )
6. iskaznica cijepljenja
7. liječničku potvrdu za djecu s teškoćama u razvoju, nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta
8. presliku odgovarajućeg rješenja za ostvarivanje prava prednosti pri upisu djeteta temeljem Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić TAMARIS temeljem Zakona o predškolskom odgoju (NN 10/97) i Odlukom Gradskog vijeća (05.06.1997.)
9. za djecu s prebivalištem na području drugih jedinica lokalne samouprave (gradovi/općine), a prijavljuju se u Dječji vrtić Tamaris – suglasnost istih o sufinanciranju
10. dosadašnji korisnici usluga dužni su podmiriti dugovanja

N a p o m e n a :
a) Dosadašnji korisnici usluga čije dijete kontinuirano koristi usluge Dječjeg vrtića Tamaris, svojim potpisom na Ugovoru koji se sklapa početkom pedagoške godine, potvrđuju valjanost već priloženog uvjerenja o prebivalištu, dok ustanova zadržava pravo provjere istog kod MUP-RH, PU Šibenik.

b) Za novoupisane korisnike usluga s prebivalištem na području Grada Vodica, uvjerenja o prebivalištu, pribavit će i provjeru istih izvršit će Ustanova od MUP-RH,PU Šibenik.3. NAČIN OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU:

Temeljem ODLUKE O NAČINU OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ „TAMARIS", koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Vodica 05.06.1997. godine prednost pri upisu djece u Dječji vrtić Tamaris imaju djeca s prebivalištem na području Grada Vodica.

Prednost pri upisu djeca ostvaruju prema sljedećem redu prvenstva:

1. djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata
2.djeca u godini prije polaska u školu
3.djeca iz obitelji s troje i više malodobne djece
4.djeca čija su oba roditelja zaposlena
5.djeca u udomiteljskim obiteljima
7.dijete s poteškoćama u razvoju
8.dijete koje živi samo s jednim , samohranim roditeljem
9.dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe

4. Način provođenja upisa:
Prijave za upis djece provode se u matičnom vrtiću „TAMARIS", Fra Pija Fržopa 2, Vodice , (u daljnjem tekstu M.V.)

N a p o m e n a :

Prijava za upis podnosi se samo u jedan matični s mogućnošću odabira odgovarajućeg područnog odjela prema redu osobnog prioriteta. Obrazac prijave kao i ugovor roditelji će preuzeti u M.V. u kojem prijavljuju upis djeteta . Na web portalu Dječjeg vrtića „Tamaris" , vrtić.infovodice.com može se preuzeti ugovor o korištenju usluga.

Ostale obavijesti roditelji će dobiti u M.V. prigodom ispunjavanja prijave za upis.
Temeljem provedenih prijava za upis djece, organizirat će se odgojne skupine sukladno važećim standardima. Ukoliko ne bude dovoljan broj prijavljene djece u odnosu na propisane standarde, odgojne skupine neće se organizirati.

Povjerenstvo za upis djece M.V. utvrđuje prijedlog upisa djece na temelju provedenih prijava. Prijedlog se dostavlja Upravnom vijeću Ustanove. Odluku o upisu djece donosi Upravno vijeće.

REZULTATI PRIJAVA UPISA djece na temelju Odluke Upravnog vijeća bit će objavljeni na oglasnoj ploči matičnog vrtića, te na web stranici www.vrtić.infovodice.com početkom lipnja.

Više informacija na vrtic.infovodice.com

 

Poslijednja izmjena dana Petak, 16 Svibanj 2014 21:05
djelomob1.jpg