Rujan 20, 2019 2944

U hotelu Olympia: Tri stotine sudionika iz regije dva dana će raspravljati o aktualnim temama iz područja zaštite okoliša

Ocjeni sadržaj
(1 Glasaj)

U Vodicama je jučer počela IV. Regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš koja je već zauzela svoje istaknuto mjesto u regiji. Konferencija je okupila oko tri stotine sudionika iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije sa preko sto stručnih radova – predstavnike tijela državne uprave, ovlaštenike na poslovima zaštite okoliša, poduzetnike i investitore te udruge civilnog društva, koji će naredna dva dana raspravljati o aktualnim temama iz područja zaštite okoliša. 

Sudionike konferencije u ime župana Gorana Pauka pozdravila je dr. sc. Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove i tom prilikom istakla je: „Koncept održivog razvoja vrlo je bitno, više nego ikad, ugraditi u sve naše politike i djelovanja. Pa tako iako nas pomalo „plaše“ sve ocjene o potrebi procjene, strateške procjene, ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i ostali postupci vrlo smo svjesni da je nužno pronaći pravu mjeru između razvoja i zaštite, a to je jedino moguće upravo kroz sve ove postupke i procedure. Ova konferencija će kroz razmjenu iskustava, stručno usavršavanje i podizanje svijesti biti najbolja garancija za uspjeh na ovom važnom području.“

Nažalost, u praksi još uvijek često dolazi do usporavanja, odnosno produljivanja postupaka zbog narušenog odnosa između dionika, što pak dovodi do nesigurnosti u pogledu realizacije investicija koje su preduvjet gospodarskog rasta. U svjetlu korištenja fondova Europske unije, takve nesigurnosti mogu predstavljati značajne prepreke, jer je provođenje postupaka iz područja zaštite okoliša i prirode preduvjet je za povlačenje sredstava iz fondova, bilo da se radi o strateškim procjenama utjecaja na okoliš operativnih programa, bilo da se radi o procjeni utjecaja na okoliš pojedinih zahvata. Upravo zato su glavni ciljevi konferencije ukloniti barijere u komunikaciji i povećati razumijevanje i povjerenje između zainteresiranih strana, uvijek poštujući stručna znanja i najbolju praksu.

S obzirom na interdisciplinarnost, odnosno širinu teme, rad Četvrte konferencije o procjeni utjecaja na okoliš podijeljen je u tri sekcije:

A: Procjena utjecaja na okoliš (PUO): Relevantni podaci i metode, Učinkovitost procedura, Kontrola kvalitete dokumentacije, Prihvatljivost za ekološku mrežu, Mjere zaštite i ublažavanja, Ekološki incidenti, Espoo konvencija
B: Strategija zaštite prirode i okoliša: Strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO), Protokol o strateškoj procjeni Espoo konvencije, Međusektorsko usuglašavanje, Povezanost PUO, SPUO i drugih EU Direktiva, Opseg sudskih sporova u PUO i SPUO, Prilagodba klimatskim promjenama, Planovi upravljanja, Planiranje uporabe zemljišta
C: Održivi i uključivi razvoj: Usluge ekosustava, Natura 2000 i gospodarstvo, Sudjelovanje javnosti, Financiranje projekata. Kroz sva svoja izdanja, konferencija se prometnula u važan događaj, ne samo za Hrvatsku, već i za širu regiju. Konferencija se pokazala kao iznimna prilika za stvaranje poznanstava i dogovaranje suradnje stručnih tvrtki iz različitih zemalja, ali još i značajnije, kao platforma kroz koju hrvatski i inozemni stručnjaci te drugi dionici postupaka, kroz dijeljenje svojih iskustava, pomažu svojim kolegama iz zemalja regije na njihovom putu prema članstvu u Europskoj uniji.

IV. Regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš je događanje u organizaciji Hrvatske udruge stručnjaka zaštite prirode i okoliša.

 

djelomob1.jpg