Rujan 24, 2019 4840

Održana Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Vodice i Srima

Ocjeni sadržaj
(1 Glasaj)

Grad Vodice danas je u dvorani za sastanke organizirao javnu raspravu o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Vodice i Srima koja traje 15 dana, od 20. rujna do 4. listopada 2019. godine. 
Razlozi za izmjenu i dopunu Plana bili su usklađivanje Plana s gospodarskim potrebama, prvenstveno turističkog gospodarstva, te korekcija odredbi koja će se urediti sukladno uočenim nedostatcima svih zainteresiranih korisnika prostora. Razlog je također redovito usklađivanje s promjenama u planovima višeg reda i novelama pozitivnih propisa.

Osnovni cilj ovih izmjena i dopuna je kvalitetniji prostorni i gospodarski razvoj područja, na načelima održivog razvoja, kao i usklađivanje grafičkog i tekstualnog dijela Plana sukladno trenutnim spoznajama, kao i redovito usklađivanje s promjenama u planovima višeg reda, isto i novelama pozitivnih propisa.

Na ovu raspravu bile su pozvane sve fizičke i pravne osobe koje imaju određeni pravni interes na području Grada Vodica kako bi dale svoje primjedbe, prijedloge, mišljenja i očitovanja o ovom Prijedlogu.

Na javnoj raspravi sudjelovali su predstavnici izrađivači Urbanističkog plana Emanuela Tomaić (Split) i Ivana Borić koja je napomenula kako je najbolje, osim usmenih prijedloga, primjedbi ili očitovanja isto to učiniti i pismenim putem zaključno do 4. listopada na adresu Grada Vodica i adresu Nadležnog upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje. 

Uz to, primjedbe koje se odnose na za proširenja građevinskih područja ili zahtjev za prenamjenom neće moći biti razmatrane ako je taj zahtjev protivan planu višeg reda. Naime, po propisima Hrvatske postoji državna strategija, zatim Županijski plan nakon kojeg se izrađuje Prostorni plan grada ili općine u skladu sa Županijskim planom, nakon čega se za dijelove grada ili općine izrađuje Urbanistički plan.

Ova javna rasprava pobudila je veliki interes te je bila vrlo dobro posjećena. Neka od pitanja koja su tištila građane grada Vodica bila su većinom vezana za njihove privatne posjede, no također i za stavke u Planu od šireg javnog interesa.

Tako se jedna od prvih primjedbi ticala Srime i njezinih luka koje bi su po mišljenju građana trebale spojiti u jednu, “Luku otvorenu za javni promet”. 

Druga primjedba se ticala zone Bristak, koja je od građevinske zone 2006. godine bila prenamijenjena u Rekreacijsku zonu. Građani su postavili pitanje može li se ponovno ta zona prenamijeniti u građevinsku, jer prema njihovom mišljenju, nema potrebe da zona između Tribunja i Vodica bude rekreacijska.

Iduća primjedba govorila je o Zaštićenom obalnom pojasu kojem pripada područje cijelog Grada Vodica. Ono što građane u ovom slučaju muči je nemogućnost izgradnje poljske kućice na vlastitom terenu na Srimi. 

U raspravi se oglasila i građanska inicijativa “Vodice bez zračenja” koja je iskazala svoje nezadovoljstvo zbog postavljanja baznih stanica pored javnih institucija, a vrlo žustru raspravu izazvala je i tema ispusta kanalizacije.

Ovu proceduru bilo je bitno provesti zbog usklađenja Planova sa zakonom, odnosno IV. Izmjenama i dopunama  Prostornog plana, koji je usvojen prošle godine, a ova i ostala pitanja u vezi izmjena Plana, ako se pismeno podnesu do 4. listopada, biti će poslana na obradu te će se, u skladu s zakonom, razmatrati novo usklađivanje Urbanističkog plana Grada Vodica.