Prosinac 17, 2019 3412

Na današnjoj sjednici izglasan proračun za 2020. koji “teži” preko 103 milijuna kuna

Ocjeni sadržaj
(0 glasova)

Gradsko vijeće na današnjoj je sjednici usvojilo proračun za narednu godinu koji iznosi 103 milijuna i 26 tisuće kuna. Proračun koji je za 10 mil. kuna manji nego prošlogodišnji izglasan je s osam glasova vladajuće koalicije HDZ – HSS. Oporba koja inače ne sudjeluje na raspravama i odlučivanju po točkama Dnevnog reda, glasala je protiv

Ukupni prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 69.186.460,00 kn dok ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 18 mil kuna što se u cijelosti odnosi na izgradnju dječjeg vrtića u Doćinama. Planirani višak prihoda iz prethodnog razdoblja planira se u iznosu od 15.840.000 kn

-    Financijska godine ne završava s 31. prosinca, a kako neki projekti neće biti realizirani, planiramo prijenos rashodovnih stavaka u sljedeću proračunsku godinu. Najveći i najznačajniji prihodi su od poreza i to od poreza i prireza na dohodak 18,5 mil. kuna, zatim od poreza na promet nekretnina u iznosu 8,3 mil kuna, komunalne naknade 10,2 mil. kuna, komunalnog doprinosa 8,25 mil. kuna – objašnjava pročelnik Perica Hrvoje

Na rashodovnoj strani proračun je planiran po programima od kojeg najviše ide za Program Predškolskog programa i obrazovanja 31,5 mil. kuna

-    Od te sume najviše se odnosi na redovnu djelatnost našeg vrtića Tamaris koja je planirana na razini 8 mil. kuna. Najveća stavka na rashodovnoj strani je izgradnja vrtića u Dočinama koji je započet u ovoj godini, a koji se planira završiti u idućoj godini. Plan je 22,25 mil kuna, a nadamo se da će otprilike takav i ostati – rekao je pročelnik Hrvoje Perica

Inače za potrebe sporta treba spomenuti kako će se za dobivanje uporabne dozvole u opremanje dvorane kod OŠ u Vodicama utrošiti 2 mil kuna, ulaganje u ŠRC Račice 1,5 mil kuna, za djelatnost udruga u sportu cca 2 mil kuna. Za novu dvoranu u planu je dovršavanje projektne dokumentacije (500 tisuća kuna), a u projekcijama proračuna za 21/22 u planu je njezina izgradnja u iznosu 16 mil kuna

Glede programa Prostornog uređenje i unapređenja stanovanja svake godine izdvajaju se značajna sredstva za izradu projektnih dokumentacija. Tako će se s 580 tisuća kuna financirati Izrada projekta industrijske zone u Vodicama, s 300 tisuća kuna izrada projektne dokumentacije groblja u Srimi, za izrada dokumentacije za kanalizacijsku mrežu Vodice-Srima-Prvić 600 tisuća kuna. 



Za održavanje postojeće komunalne infrastrukture izdvojit će se 8 mil kuna, čiji se iznos izdvaja u cijelosti iz prihoda komunalne naknade, dok će se za Program Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture izdvojiti 17,5 mil kuna u što spada izgradnja nove ulične rasvjete, novih alsfatnih površina i drugo

djelomob1.jpg