Travanj 30, 2020 3168

Trebaju se otvoriti 11. svibnja

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO: 'Ovo su detaljne upute za rad vrtića i škola'

ilustracija: Pixabay.com ilustracija: Pixabay.com
Ocjeni sadržaj
(0 glasova)

Hrvatski zavod za javno zdravstvo pripremio je upute za ustanove  ranog  i  predškolskog  odgoja  i  obrazovanja  (dalje  u  tekstu  dječji „vrtić“)  te  osnovnoškolske  ustanove (dalje  u  tekstu  „škola“) u  kojima  je  osigurana  mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu.

Boravak u vrtićima i školama potencijalno može predstavljati veći rizik za zarazu djece s COVID-19 nego je to obiteljski dom odnosno kućanstvo, posebno ako su ukućani uključeni u takav tip dnevnih obaveza da mogu dosljedno izbjegavati situacije povećanog rizika za zarazu COVID-19. 

DJECA S KRONIČNIM BOLESTIMA ILI U DOTICAJU S KRONIČNIM BOLESNICIMA. 

Preporučuje se ostanak kod kuće  djece  i  osoblja/djelatnika  s  kroničnim  bolestima  (respiratornim,  kardiovaskularnim, dijabetesom,  malignim  bolestima,  imunodeficijencijama,djece  s  većim  tjelesnim/motoričkim oštećenjima) kao i djece čiji roditelji/skrbnici ili ukućani imaju jednu od navedenih bolesti. Ako ukućani osoblja/djelatnika imaju jednu od navedenih bolesti ili su starije životne dobi (65 i više godina),  osoblje/djelatnici  se  tijekom  boravka  kod kuće  pridržavaju  mjera  fizičkog  razmaka  u donosu na ukućane kao i pojačane higijene, radi zaštite ukućana. 

Ostanak kod kuće kada je to moguće.

Također potičemo ostanak kod kuće sve djece za koju se to može osigurati, s obzirom da broj djece u vrtićima i školama može biti takav da se mjere fizičkog razmaka  u  tim  kolektivima  neće  moći  poštovati.  Budući  da  će  se  nastava  na  daljinu  i  dalje održavati, potičemo nastavak obrazovanja djece razredne nastave od kuće, u svim situacijama kad je to moguće.

Fizičko  udaljavanje  od  2 m. Rad ustanove neophodno je organizirati na način da se osigura u što većoj  mjeri  socijalno  distanciranje  (fizički  razmak)  kao  i  pojačana  osobna  higijena  i  higijena prostora. Fizički razmak od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru posebno provode djelatnici u odnosu na druge djelatnike, te se navedeni fizički razmak preporuča održavati kada je god moguće između djelatnika i djece, s iznimkom njege djeteta koja se provodi u što kraćem vremenu. 

U istom zajedničkom  prostoru (primjerice zbornica) djelatnici održavaju fizički razmak od 2 metra, te  se  sastanci,  dogovori  i  edukacije  djelatnika  odvijaju  e-komunikacijom  ili  telefonom,  a  ulazak roditelja u ustanovu treba izbjeći kad je god moguće. U istom prostoru u isto vrijeme smiju boraviti isključivo djeca i odgajatelj/nastavnik iz iste odgojno-obrazovne grupe. 

Fizički razmak kao i pojačanu osobnu higijenu djece neophodno je poticati ali treba očekivati da će kod  provedbe  neminovno  dolaziti  do  određenih  odstupanja  uslijed  razvojnih  značajki  pojedinih dobi koje karakterizira: 

−istraživanje prostora i predmeta koji okražuju dijete (u određenoj dobi stavljanje u usta ruku i predmeta), 

−znatiželja u odnosu na druge osobe/drugu djecu, 

−nerazumijevanje uputa, 

−nepoštovanje uputa, motorička nespretnost i nedoraslost, 

−motorički nemir i potreba za kretanjem.  
 

ORGANIZACIJA RADA S DJECOM

Boravak u vrtićima i školama neophodno je organizirati na sljedeći način: 

• odgojno-obrazovne skupine djece s manjim brojem uvijek iste djece (po mogućnosti do 9 djece u grupi i jedan odgajatelj/nastavnik što ukupno daje po mogućnosti 10 osoba – nakon formiranja skupine djece, 14 dana  od početka primjene ovih uputa uključujući neradne dane, ne primaju se nova djeca u skupinu), 

• za jednu grupu djece brine jedan odgajatelj/nastavnik odnosno dva (u slučaju produženog boravka u školi odnosno u popodnevnoj smjeni u dječjem vrtiću) bez „preklapanja“, •izbjegava  se  fizički  kontakt  (bliski  kontakt)  djece  iz  jedne  odgojno-obrazovne  skupine  s drugom djecom, roditeljima/starateljima druge djece i drugim djelatnicima ustanove, 

• svaka odgojno-obrazovna skupina boravi u jednoj odgovarajućoj prostoriji,

• odgajatelj/nastavnik s djecom provodi što je više moguće vremena na otvorenom, 

• krevetići za dnevni odmor djece, stolovi za jelo i školske klupe razmiču se tako da djeca leže odnosno sjede na udaljenosti od 2 metra i to svako dijete uvijek na istom mjestu.  
 

ORGANIZACIJA PROSTORA

Preporučene značajke prostorije u kojoj boravi jedna odgojno-obrazovna grupa djece (učionica ili drugi odgovarajući prostor, primjerice sportska dvorana):

• prostorija  što  veće  površine  i  visine,  prozračna  i osunčana  (odgovarajući  izvor  dnevnog svijetla),

• prostorija je vratima odvojena od prostorija u kojima borave druge skupine, 

• prostorija se može dobro provjetriti vanjskim zrakom, 

• u neposrednoj blizini prostorije je toalet koji koristi isključivo ta odgojno-obrazovna grupa, 

• u prostoriji je potrebno organizirati prehranu djece (obroci se mogu dostaviti u prostoriju te konzumirati u prostoriji), na način da osoba koja donosi hranu ostavi hranu na kolicima ili sl. ispred ulaza u učionicu/skupine te odgajatelj/učitelj unosi hranu u prostoriju u kojoj borave djeca, hrana mora biti unaprijed podijeljena u porcije. •prostorija ima direktan izlaz na veću terasu, balkon ili, ako je moguće, dvorište,

• izbjegava  se  svaki  ulazak  drugih  osoba  (primjerice zbog  čišćenja, popravka  ili  donošenja hrane) u prostoriju tako dugo dok su djeca u prostoriji,

• prolazak  kroz  zajedničke  prostorije  treba  izbjegavati  i  skratiti  na  minimum,  a  ako  je navedeno neophodno, prolaz kroz zajedničke prostorije se organizira na način da u isto vrijeme prolaze djeca i odgajatelj/nastavnik iz jedne odgojno-obrazovne skupine dok druge osobe  ne  prolaze  u  isto  vrijeme,  uz  poticanje  djece  da  kod  takvih  prolaza  ne  dotiču površine ili predmete. 
 

ULAZAK I IZLAZAK IZ VRTIĆA I ŠKOLA

Ograničen  ulazak  u  školske  ustanove

Do  daljnjeg  su  zabranjeni  svi  posjeti  vrtićima  i  školama (primjerice kazališne predstave, izvannastavne aktivnosti i sl.).  Neophodno je osigurati protok/dolazak što manjeg broj osoba, kako na ulazu u vrtić ili školu tako i u unutarnjim prostorima ustanove. 

Primopredaja djece

Roditeli/skrbnici dovode i odvode djecu u predmetne ustanove na način da, ako je ikako moguće, ne ulaze u ustanovu osim u krajnjoj nuždi, već dolaze do ulaza pri čemu zadržavaju distancu od najmanje 2 metra u odnosno na druge roditelje/skrbnike i djecu.  Dijete odgajatelj preuzima ili prepušta roditelju/skrbniku ispred ulaza u ustanovu, primjereno dobi djeteta.  Za vrijeme primopredaje, drugu djecu čuvaju druge odrasle osobe koje su na radnom mjestu.  Djeca se ne ostavljaju bez nadzora. 

Školska  oprema

Učenik  dolazi  i  odlazi  iz  škole  sa  školskom  torbom,  ako  nije  omogućeno zadržavanje torbe u školi, te svoju opremu i pribor ne dijeli s drugim učenicama.  Ako je moguće organizirati, roditelj donosi  i odnosi u dječji vrtić obilježeni ruksak s opremom isključivo petkom (posljednji radni dan u tjednu) kada dolazi po dijete. Odgajatelj preuzima i vraća ruksak roditelju ispred ulaznih vrata. Odgajatelj odlaže ruksak u vrtiću, te ruksak stoji nekorišten preko vikenda i počinje se koristiti tek nakon pauze od 48-72 sati.   

Pratnja djece do školske ustanove ili iz nje

Dijete roditelj/skrbnik dovodi i odvodi iz ustanove na način da je u pratnji jednog djeteta uvijek jedna odrasla osoba/roditelj/skrbnik.  Kada je god moguće, u pratnji pojedinog dijeta uvijek je ista osoba ili se izmjenjuju dvije odrasle osobe.  

Rizični  pratitelji

Kada god je moguće, u pratnji djeteta treba biti odrasla osoba koja živi u istom kućanstvu  s  djetetom  te  upravo  ona  osoba  koja  je,  u  odnosu  na  druge  osobe  koje  bi  mogle dovoditi i odvoditi dijete, uključena u takav tip dnevnih aktivnosti da je njena mogućnost zaraze s COVID-19 najmanja.

 Kada god je moguće, u pratnji djeteta treba biti odrasla osoba koja ne spada u rizičnu skupinu na obolijevanje  od  COVID-19,  to  jest  nije  starije  životne  dobi  (65  i  više  godina)  niti  je  kronični bolesnik. 

Ulazak  u  vrtiće  i  škole  po  dobnim  skupinama

Kada  god  je  moguće,  djecu  iz  svake  odgojno-obrazovne skupine dovode i odvode roditelji/skrbnici u zasebno prethodno dogovoreno vrijeme različito za svaku odgojno-obrazovnu skupine, s razmakom od najmanje 10 minuta između dvije odgojno-obrazovne  skupine.  Djecu  i  roditelje  pred  ulaznim  vratima  dočekuje  odgajateljica odnosno  učiteljica  u  prvom  razredu  osnovne  škole.  Nakon  prvog  razreda  osnovne  škole,  djeca sama ulaze u zgradu škole. Roditelji se ne okupljaju na ulazu.

Bolesni  roditelji

Roditelji/skrbnici ne smiju dovoditi niti odvode djecu iz ustanova niti ulaziti u vanjske prostore (dvorište, vrt, igralište) i unutarnje prostore ustanove ako imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha ili koji su pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaraženi s COVID-19 a pogotovo ako su u samoizolaciji jer tada ne smiju izlaziti iz kuće. 

Bolesna  djeca

Djeca  koja  imaju  povišenu  tjelesnu  temperaturu,  respiratorne  simptome  poput kašlja i kratkog daha ili koji su pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 (primjerice u kućanstvu ili u ustanovi) ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaražena s COVID-19  ostaju  kod  kuće  te  ih  roditelji/skrbnici  ne  smiju  dovoditi  u  ustanove.  Činjenice  iz prethodne dvije rečenice, kao i činjenicu da se radi o djetetu s oba zaposlena roditelja te ne postojidruga  mogućnost  zbrinjavanja  djece,  kao  i  to  da  je roditelj  upoznat  s  ovim  uputama  u  cjelini, roditelj potvrđuje pisanom izjavom ravnatelju ustanove prije uključivanja djeteta u ustanovu. 

Postupanje  djece  po  ulasku  u  vrtić  ili  školu

Dijete  ulazi  tako  da  odlazi  do  garderobe,  obuva papuče, skida jaknu, te pere ruke sapunom i vodom prije ulaska u skupinu/učionicu.

Sve upute HZJZ-a možete pročitati OVDJE.

 

Poslijednja izmjena dana Četvrtak, 30 Travanj 2020 12:32