Rujan 02, 2020 5101

Početkom listopada u Prvić Šepurini počinje izgradnja luke otvorene za javni promet

Ocjeni sadržaj
(4 glasova)

Naručitelj projekta izgradnje Lučka uprava Šibensko-kninske županije provela je postupak javne nabave u predmetu nabave radova na izgradnji i rekonstrukciji prostorne cjeline 1 u luci Prvić Šepurine, te je nakon provedenog postupka donesena odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Kao najpovoljniji ponuditelj za izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji prostorne cjeline 1 u luci Prvić Šepurine, odabrano je društvo G.A.M.I.K. d.o.o. iz Podstrane, s kojim je potpisan i ugovor, sa ponuđenom cijenom od 7.226.537,25 kn sa PDV-om.

Izgradnja Luke, odnosno prostorne cjeline 1 bi trebali započeti oko 01. listopada 2020., dok je rok izgradnje iste cjeline 210 dana.

Kako saznajemo iz ŽLU, realizacijom prostorne cjeline 1 dobiti će se 11 vezova brodova max. dužine 9,5 m, kao i omogućiti pristajanje brodova linijske plovidbe.

-    Ovaj dio novoplanirane luke nastavlja se na vanjsku stranu postojećeg lukobrana luke Prvić Šepurine. Ukupna duljina novoplanirane obalne trase iznosi cca 55,16 m. Izvedbom planiranih zahvata formirat će se novi zaštićeni lučki bazen koji će pružati odgovarajuću zaštitu plovilima od djelovanja valova iz II., III. i IV. kvadranta. – rekli su nam iz ŽLU

Predmetna dogradnja postojeće luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Prvić Šepurine uključuje izvedbu: 
-    pristanišne obale s gatom uz vanjsku stranu postojećeg lukobrana – prostorna cjelina 1
-    unutarnje pristanišne obalne trase -  prostorna cjelina 1
-    glavnog lukobranskog objekta – prostorna cjelina 2
-    plažne površine -  prostorna cjelina 2
-    valobranskog objekta -  prostorna cjelina 2
-    
Predviđene su odgovarajuće instalacije za opskrbu korisnika luke pitkom vodom kao i odgovarajuće hidrantske instalacije. Također, predviđa se ugradnja odgovarajuće elektrotehničke instalacije rasvjete te elektrotehničke instalacije za opskrbu plovila električnom energijom.

Ukupna procijenjena vrijednost radova, sukladno Glavnom projektu, iznosi cca 26.130.000,00 kn (PDV uključen), dok projektno-tehničku dokumentaciju izradila je tvrtka Pomorski projekti d.o.o. iz Splita, Glavni projektant Ivica Galasso, dipl. ing. građ.

djelomob1.jpg