Studeni 28, 2020 12697 Ilustracija / Otok Tijat

Pismo Ivane Ivić Grbelja, upraviteljice PZ "Prvić Šepurine"

Očitovanje na protestno pismo obitelji Šaponja i zbivanja na 24. sjednici gradskog vijeća grada Vodica na temu „ Otok Tijat, devastacija i nelegalna gradnja“

Očitovanje na protestno pismo obitelji Šaponja i zbivanja na 24. sjednici gradskog vijeća grada Vodica na temu „ Otok Tijat, devastacija i nelegalna gradnja“ Ilustracija / Otok Tijat
Ocjeni sadržaj
(61 glasova)

Ivana Ivić Grbelja, upraviteljica Poljoprivredna zadruge "Prvić Šepurine" poslala je na redakcijski mail portala Infovodice očitovanje na protestno pismo obitelji Šaponja i zbivanja na 24. sjednici gradskog vijeća grada Vodica na temu „ Otok Tijat, devastacija i nelegalna gradnja“. Pismo u integralnom obliku donosimo u cijelosti ispod

U morbidnom igrokazu koji je 26. studenog 2020.g. izveo predsjednik Gradskog vijeća Grada Vodica gosp. Mikšić, na prekinutoj 24. sjednici Vijeća, u suradnji s odvjetnikom obitelji Šaponja, istaknuto je moje ime više puta.

Sve što je napisano u dokumentu kojeg je pročitao predsjednik GV, napisano je u lipnju 2020.g. i preneseno je sa Skupštine PZ Prvić Šepurine i iz zapisnika sa te Skupštine održane 13. lipnja 2020.g. kojoj je pok. Zoran Šaponja nazočio. Na toj skupštini pok.Zoran Šaponja opozvan je sa mjesta Upravitelja zadruge PZ Prvić Šepurine velikom većinom glasova.

Žalosna i gnjusna predstava koja je izvedena na Gradskom vijeću Grada Vodica, povodom tematske sjednice o otoku Tijatu, govori koliko nisko ljudi mogu pasti. A sve kako bi spriječili uvid u koruptivne i kriminalne radnje. Predstavnicima obitelji pokojnika dostavi se materijal za sazvanu sjednicu, onda oni sa odvjetnikom traže sudjelovanje na sjednici na kojoj nitko od onih koji su je sazvali nema namjeru govoriti o liku i djelu pokojnika niti je to tema sjednice i to dovodi do prekida sjednice. Nakon toga u medije se pušta pismo obitelji Šaponja koje obiluje najprizemnijim lažima, uvredama i klevatama na moj osobni račun, koje nemaju nikakve veze s temom sjednice GV. Nisam pisala nikakve email-ove u bolnicu, moždani udar pokojni nije doživio na Skupštini 13.06.2020.g, 14.06.2020. sam najnormalnije pričala s njim u jutarnjim satima o primopredaji zadruge, a o seoskim pričama nema smisla govoriti. Ljudi koji su spriječili daljnje nelegalne radnje na otoku Tijatu i ukazali na moguću korupciju, proglašavaju se ubojicama pokojnog. 

Na korištenje mrtvog čovjeka radi zaštite nelegalno stečenog i radi prikrivanja korupcije, ma s koje strane i stranke dolazili, čovjek može izraziti samo zgražanje.

A da je sve unaprijed pripremljeno i iscenirano govori i datum na protestnom pismu obitelji Šaponja kojim se traži neodržavanje sjednice na temu OTOK TIJAT, DEVASTACIJA I NELEGALNA GRADNJA. Pismo je napisano i urudžbirano na predsjednika GV prije prethodne sjednice Vijeća koja je otkazana zbog slučaja koronavirusa. O postojanju i sadržaju pisma predsjednik GV vjećnike je obavjestio tek na otvaranju sjednice.

O nelegalnim radnjama u vezi otoka Tijata i gradnjama na njemu MO Prvić Šepurine obavijestio je sve relevantne institucije - od Grada Vodice, državnog odvjetništva, građevinske inspekcije do lučke kapetanije. Radi potpunog informiranja javnosti želim izvjestiti da smo sa svime upoznali i predstavnike vlasti i oporbe u Gradskom vijeću Grada Vodica. Na Skupštinu PZ Prvić Šepurine koja je održana u srpnju 2020.g. pozvani su i predstavnik pozicije i predstavnik opozicije u Gradskom vijeću i oni su joj nazočili. Uz to, neki vijećnici i sa strane pozicije i opozicije novčano su donirali raščišćavanje stanja na tom otoku.Na prekinutoj sjednici Gradskog vijeća, predsjednica MO Prvić Šepurine, predstavnici suvlasnika otoka Tijata, predstavnici PZ Prvić Šepurine, kao pozvani gosti, imali smo namjeru postaviti određena pitanja. Kako nam to nije uspjelo sada ih javno postavljamo:

1. Grad Vodice sklopio je sa PZ "Prvić Šepurine" 11.06.2013. g. Ugovor o javnim radovima - izvođenje radova na uređenju plaže u uvali Tijašnica prva faza (Klasa: 363-01/13-01/62) na iznos od 20.000 kn.

Te radove uopće nije izvela PZ "Prvić Šepurine" već tvrtka Nozdra d.o.o. u svibnju 2013.g. za 17.000 kn i 31. svibnja dostavila račun PZ "Prvić Šepurine" na 17.000 kn. Tek nakon izvedenih i fakturiranih radova, u lipnju PZ "Prvić Šepurine" šalje ponudu za te radove Gradu Vodice, a Grad Vodice sklapa ugovor sa PZ na iznos od 20.000 kn. Radovi (tzv. prva faza) obuhvatili su dovoz bagera, iskopavanje i zatrpavanje smeća bagerom te planiranje okolnog priobalnog terena.

Tko je izvršio nadzor izvedenih radova i kakvo je smeće iskopano i zatrpano bagerom?

2. Grad Vodice sklopio je sa PZ "Prvić Šepurine" 26.01.2018. g.Ugovor o javnim radovima - uređenje poljskog puta (prema troškovniku 1300 m) na Tijatu  (Klasa: 363-05/18-01/25) na iznos od 49.800,00 kn i 14.08.2018. g. Aneks br. 1 na iznos od 16.800,00 kn, dakle ukupno 66.600,00 kn. Put je probijen bagerom, rušenjem stoljetnih međašnjih zidova, i to mimo postojećeg puta (čestica 2281), preko privatnih parcela. Tom prilikom porušena je i suhozidna gomila od preko 100 m3 kamena koja je branila parcele od prodora mora te ispiranje parcela prilikom bujičnih kiša.

Tko je odobrio trasu puta, tko je kontaktirao vlasnike prije sklapanja ugovora, tko je izvršio nadzor izvedenih radova i tko će vlasnicima nadoknaditi štetu (vraćanje u prvobitno stanje)?

3. Lučka kapetanija Šibenik izvršila je inspekcijski nadzor pomorskog dobra, u uvali Tijašnica, otok Tijat, o čemu je sastavljen zapisnik o obavljenom inspekcijskom pregledu Klasa: UP/I-342-24/17-03/420, Urbroj: 530-04-4-5-2-17-1 od 14.07.2017. g. te utvrdila da su od strane "Sottovento" d.o.o. na dijelu čestice 2360/1 nelegalno napravljena tri tzv. "sunčališta" (u biti privezište) dimenzija 15,50 x 2,50 m (2 komada) i 16,50 x 2,50 m (jedan komada) te napravljena betonska podloga, trapeznog oblika, površine cca 68 m2 za pristup od privezišta do ugostiteljskog objekta "Spirito" koji se nalazi na čestici 2265. Temeljem inspekcijskog pregleda, Lučka kapetanija Šibenik izdala je Rješenje o zabrani uporabe u svrhu gradnje, bez koncesije te je 27.07.2017. g. predmet s cjelokupnom dokumentacijom uputila Općinskom državnom odvjetništvu Šibeniku i Građevinskoj inspekciji u Šibeniku.

Da se ne radi o "sunčalištu" već o pontonima koji služe privezu plovila stoji u dopisu koji je 30.08.2019.g. upućen od strane uprave Gradskog poduzeća d.o.o. u vlasništvu Grada Vodica.

Čl. 95. IV. Izmjena i dopuna prostornog plana Grada Vodica: ''sidrište u uvali Tijašnica (otok Tijat) s najviše 20 plutača'', znači da nije predviđen gat za pristajanje i pontoni.

Sama uvala Tijašnica se nalazi pod zaštitom ''Ekološke mreže Natura 2000 RH''.

Na izravno pitanje upućeno Gradu Vodice od strane MO Prvić Šepurine da dostave bilo koji dokument koji je omogućio investitoru gradnju rečenih pontona dobiven je odgovor u vidu rješenja od 19.11.2020.g. (Klasa: UP/I-008-01/20-01/07 Urbroj: 2182/04-03/12-20-6) u kojem se navodi da Grad Vodice ne posjeduje takvu informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi. Grad Vodice svake godine izdaje tvrtki "Sottovento" d.o.o. koncesijsko odobrenje temeljem godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Vodica koje istoj tvrtki služi kao pokriće za ilegalno privezište kroz formu komercijalno-rekreacijskih sadržaja. Kao primjer može se navesti predmetni plan za 2019.g. (Službeni glasnik Grada Vodica br.3, 2019.g. - posebno upućujemo na str. br. 24).

Što je poduzeto od strane Općinskog državnog odvjetništva Šibenik, Građevinske inspekcije Šibenik i Grada Vodica u vezi navedenog nelegalnog privezišta?

Tko je autor skice prikazane na str. 24. Službenog glasnika Grada Vodica br.3, 2019.g. i tko je to odobrio? Nije li to ruganje s nalazom i prijavom Lučke kapetanije i s pitanjem o legalnosti pontona upućenim od strane gradskog poduzeća?

4. Tijekom 2020. g. svjedočili smo pokušaju izgradnje nove rive u dnu uvale Tijašnica nakon što je lažno prikazano da se radi o rekonstrukciji stare rive i lažno navodeći da se ona gradi za potrebe stanovnika Prvić Šepurine koji o tome nisu imali nikakvih saznanja. U stvarnosti nova riva je trebala poslužiti za iskrcaj traktora, bagera i ostale tehnike u svrhu daljnje realizacije projekta privatnog turističkog biznisa na otoku Tijatu na štetu suvlasničke zajednice. Nakon intervencije suvlasnika i dopisa MO Prvić Šepurine 07.04.2020. g. Lučkoj kapetaniji u Šibeniku zaustavljena je izgradnja te rive.

Na Skupštini Zadruge 13.06.2020. g. izrijekom je izjavljeno da u dnu vale nikada nije postojala riva, što dokazuje i avio snimak iz 1959. g., a mogu posvjedočiti i brojni Šepurinjani. Osim toga, ta nova riva, prema projektu, uopće nije bila planirana na mjestu koje je proglašeno "starom rivom koja će se rekonstruirati". 

Tko je i na temelju koje dokumentacije sudjelovao u planiranju rekonstrukcije nepostojeće rive?

5. U ime PZ Prvić Šepurine dostavljene su Gradu Vodice 23.09.2019. primjedbe na izmjene i dopune prostornog plana Grada Vodica su kojima traži da se u Plan na otoku Tijatu ucrta:

  • Plaža na dijelu čestice 2360/1 (greškom u zahtjevu navedena čestica 2630/1)
  • Privezište na dijelu čestice 2360/1 (greškom u zahtjevu navedena čestica 2630/1)
  • Smještajni kapaciteti montažnog karaktera za smještaj djelatnika na dijelu čest. 2265

Dakle, na privatnoj zemlji traži se navedeno a da o tome nisu obaviješteni ni stanovnici Prvić Šepurine, ni Mjesni odbor Prvić Šepurine, ni zadrugari te Zadruge ni vlasnici tog zemljišta.

Kao prilog broj 2. tom zahtjevu priložen je posjedovni list br. 330 lažno predstavljajući sadašnju Zadrugu kao posjednika otoka Tijata.

Tko je iz Grada Vodica kontaktirao Mjesni odbor Prvić Šepurine i vlasnike otoka Tijata u vezi navedenih zahtjeva?

6. Predsjednica Danijela Antulov u ime Vijeća Mjesnog odbora Prvić Šepurine dostavila je 15. travnja 2020. Gradonačelnici Grada Vodice obavijest o Odluci suvlasnika otoka Tijata od 11.04.2020. i Izjavi suvlasnika otoka Tijata od 15.04.2020., a 19. lipnja 2020. dostavila je Gradonačelnici Grada Vodice informaciju u vezi otoka Tijata - dopis predsjednika Skupštine PZ Prvić Šepurine sa odlukom Skupštine br. 005, Odluku suvlasnika otoka Tijata od 11.04.2020., Izjavu suvlasnika otoka Tijata od 15.04.2020. te dopis Lučkoj kapetaniji od 08.04.2020.

Što je Grad Vodice poduzeo glede tih informacija o neleganim i kriminalnim radnjama na otoku Tijatu?

7. Predsjednica Danijela Antulov u ime Vijeća Mjesnog odbora Prvić Šepurine prijavila je 26. lipnja 2020. Građevinskoj inspekciji u Šibeniku nelegalno izgrađene objekte na otoku Tijatu te nelegalno privezište koje je svojim inspekcijskim očevidom utvrdila Lučka kapetanija Šibenik još 14. srpnja 2017. g. Uz prijavu dostavljene su fotografije nelegalnog privezišta i dopis Lučke kapetanije Šibenik Klasa: 342-24/20-03/120  Urbroj: 530-04-8-3-20-4 od 01.06.2020. g.

Što je poduzeto od strane Građevinske inspekcije Šibenik glede te prijave?

8. Grad Vodice izdao je suglasnost za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u 2012. godini na čestici 2265 (omaškom je navedena čestica 2256) na otoku Tijatu u postojećem objektu na toj čestici (tzv. pastirska kućica). U suglasnosti je navedeno da je podnositelj zahtjeva vlasnik objekta i čestice zemlje. To nije istina, dokaz je tadašnje i sadašnje stanje u zemljišnim knjigama. U  vrijeme izdavanja suglasnosti 2012.g. pa sve do 2017.g. rečena pastirska kućica (50 m2) je bila devastirani, zapušteni objekt, napušten još 1968.g.

Utvrđuje li se vlasništvo na temelju zemljišne knjige ili na temelju nekih drugih dokumenata?

Tko je provjerio stanje objekta za koji je izdana suglasnost?

Pošto je suglasnost Grada Vodica izdana za 2012. godinu, kako se izrijekom navodi u njoj, znači li to da je istekom te godine prestala važiti?

9. Grad Vodice izdao je 11.05.2017.g. suglasnost tvrtki "Sottovento" za postavu ugostiteljske terase uz postojeći fiksni ugostiteljski objekt na čestici 2265. U suglasnosti se ne kaže ni koliku terasu ni uz koji postojeći fiksni objekt.  

U tom dokumentu, u točki prvoj, kaže se da se radi o čestici u vlasništvu Poljoprivredne zadruge Prvić Šepurine , to je ona ista čestica na koju je izdana suglasnost za obavljanje ugostiteljske djelatnosti 2012. u kojoj je navedeno da je vlasnik tadašnji podnositelj zahtjeva.

Nikada nijedna zadruga nije bila vlasnik niti jedne čestice na otoku Tijatu.

Tko je odgovoran za izricanje takve neistine kad znamo da su zemljišne knjige, kao jedino valjano svjedočanstvo vlasništva, javno dostupne svakome i u svakom trenutku?

10. U prostornom planu Grada Vodica uvršten je kanalizacijski sustav za otok Tijat: Kanalizacijski sustav otok Tijat obuhvaća rekreacijsku zonu u uvali Tijašnica, gdje se pojavljuje opterećenje povremenim korisnicima (kupačima). Biološki uređaj za pročišćavanje planira se izgraditi u uvali Duboki bok na jugozapadnoj strani otoka. Ispust je u manje osjetljivo more dužine 500 m. Najveći broj ekvivalentnih stanovnika (ljeti) predviđen je najmanje na 100–200 E.S.

Tko je i na temelju čega dao inicijativu za takvu odredbu?

Za koje stanovnike je to planirano na inače nenaseljenom otoku, u kojem naselju i na čijoj zemlji (susjedni, naseljeni otok Prvić u oba naselja ima manje od 300 stalnih stanovnika)?

11. U obavijesti o prijavi početka građenja za objekt tzv. pečenjare Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije od 23.03.2017. g. (Klasa 361-03/17-07/000085) čestica 2265 k.o. Prvić na Tijatu navodi se kao građevna čestica iako se u katastru vodi kao pašnjak, a u zemljišniku kao vrt.

Na temelju čega je poljoprivredna čestica proglašena građevnom?

Za kraj želim naglasiti da nas ne zanimaju nikakva politička razračunavanja, vjerujemo u institucije pravne države RH, a u rasvjetljavanju istine o događajima na otoku Tijatu ustrajni su suvlasnici otoka Tijata, mještani Šepurine i zadrugari PZ.


Prvić Šepurine, 27.11.2020. 
Ivana Ivić Grbelja
Upraviteljica Poljoprivredna zadruge "Prvić Šepurine"

Dostavlja se:
Info Vodice
Gradonačelnica Grada Vodica gđa. Nelka Tomić
Dogradonačelnik Grada Vodica g. Stipe Bosotin
Predsjednik Gradskog vijeća g. Marin Mikšić
Potpredsjednik Gradskog vijeća g. Gordan Fržop
g. Branimir Marić
gđa. Marija Ferara
gđa. Kristina Petković
g. Ante Pešić
g. Igor Lozančić
g. Boris Latin
gđa. Meri Bandl Valeš
g. Ivica Latin
g. Ante Juričev-Grgić
g. Danijel Skočić
g. Marko Udovičić
g. Šime Bilan
g. Ivica Slavica

 

Poslijednja izmjena dana Subota, 28 Studeni 2020 14:43
djelomob1.jpg