Prosinac 17, 2020 1945

SAŽETAK AKTUALNOG SATA: Sportska dvorana, kanalizacija, zbrinjavanje građevinskog otpada teme aktualca

Ocjeni sadržaj
(0 glasova)

Jučer, 16. prosinca, elektronskim putem održana je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica. Sjednici je prisustvovalo 14 vijećnika koji su na aktualnom satu postavili brojna pitanja gradonačelnici Nelki Tomić i članovima gradske uprave. Aktualni sat trajao je oko 2 sata, a sažetak aktualca donosimo ispod, s napomenom da zbog prekida internetske veze i nejasnoće govora sugovornika neki dijelovi i pitanja nisu spomenuti

Javnost rada Gradskog vijeća

Vijećnik MOST-a Šime Bilan osvrnuo se na zakonitost ove elektronske sjednice

- Mislim da je minimum korektnosti da se sazove međustranačko vijeće i da se donese suglasnost da se prelazi na elektronsku sjednicu. Imali ste vremena da se donese izmjena statuta i poslovnika. Ovo ste donijeli na svoju ruku. – rekao je vijećnik Šime Bilan

- Stotine sjednica u RH održano je na ovakav način u ovoj epidemiološkoj situaciji bez da su općine i gradovi mijenjali statut i poslovnik. Sjednica je javna kao i što se održava normalnim putem – rekao je predsjednik Gradskog vijeća Marin Mikšić naglasivši da nikakav statut i poslovnik nije prekršen

Sportska dvorana u Vodicama

Isti vijećnik upitao se kako je moguće da se idejni 3d prikaz nove sportske dvorane u Vodicama pojavi prije na društvenim mrežama, nego što ga Gradski vijećnici vide i raspravljaju o njemu

- Zašto članovi gradskog vijeća nisu znali za nikakve odluke da se radi na idejnom projektu i da je taj projekt gotov. Tko je donio tu odluku?, kada će biti gotova kompletna dokumentacija?, početak i završetak radova? – pita se vijećnik Bilan

Referirala je gradonačelnica Nelka Tomić naglasivši kako se ne slaže da je rađeno u tajnosti- U mom mandatu obećala sam da će se započeti izgradnja sportske dvorane jer nam je to bitno i neophodno. U miru, tišini i samozatajno u skladu sa zakonom obavljali smo sve što je potrebno za pripremu izgradnje sportske dvorane. Svi ste obavješteni o kupovini zemljišta za izgradnju.
04. prosinca dobivena je građevinska dozvola, sad idemo dalje u realizaciju i natječaj kako bi započeli 1. fazu – rekla je gradonačelnica Nelka Tomić

Izgradnja kanalizacije

Vijećnik HDZ-a Gordan Dado Fržop upitao je vezano za početak izgradnje sekundarne mreže kanalizacijskog sustava

- Unatoč pandemiji ovaj bitan projekt nije stao. Projektna dokumentacija otišla je na EU komisiju JASPER, koja ga analizira, nadamo se pozitivno povratnoj informaciji kako bi mogli dalje djelovati. – rekla je gradonačelnica Nelka Tomić

Točnije informacije o početku i završetku radova na kanalizacijskoj sekundarnoj mreži te financiranju iste zatražio je vijećnik LNM Ante Juričev Grgić

- JASPERS je instrument tehničke pomoći EU kreiran od EU banke za investicije, obnovu i razvoj. Točnije to je savjetodavno tijelo koje kad zaprimi aplikaciju iskontrolira pripremu projekta u smislu analize troškova, studije izvedivosti, zaštite okoliša. Njihov odgovor u kakvom je stanju naša dokumentacija trebao bi doći do kraj siječnja iduće godine. Nakon toga ide priprema tender dokumentacije, procjena svih troškova i tek nakon toga možemo govoriti tko i u kojem dijelu će sufinancirati projekt – rekao je pročelnik Lugović

Osvrt na prekinutu tematsku sjenicu

Vijećnica LNM Meri Bandl Valeš, spomenula je zapisnik sa 24. sjednice koji pokazujte da su neki gosti bili od početka, a neki trebali doći sat kasnije. Osvrnula se i na dvostruka mjerila priliko sazivanja sjednice

- Prva zakazana sjednica je bila odgođena zbog odsutnosti gradonačelnice i jednog vijećnika HDZ-a, druga se sazvala, a isto je bila odsutna gradonačelnica i ovaj put jedan vijećnik oporbe. Dakle, ista situacija, dvostruka mjerila – rezimirala je Meri Bandl Valeš koja je upitala hoće li sjednica biti ponovo održana

Gradonačelnica je odgovorila da nije kompetentna za odgovor, ali je naglasila kako sve za vezano za problem Tijašnice na nadležnim službama, a sve što su tražili, Grad Vodice im je proslijedio

Tajnik Grada Marselo Mitrović Matić je potvrdio da ovakva situacija stvarno nije navedena u poslovniku, a sve vezano za nastavak sjednice je na vijećnicima da odluče.

Zbrinjavanje građevinskog otpada

Vijećnik MOST-a Ivica Slavica naglasio je kako u cijeloj županiji nema mjesto gdje se može adekvatno odložiti građevinski otpad.

- S druge strane imamo situaciju gdje jedan naš sumještanin želi otvoriti reciklažu za građevinski otpad, čak je i sa Gradom potpisao sporazum kako bi se riješio problem oko otvaranja. Sve je zapelo, nakon 10 godina rada na tom projektu naš sumještanin, hrvatski branitelj, otac četvero djece, razočaran već je spakirao kofere za Austriju. Gdje će se odlagati građevinski od svih gradilišta, pita se vijećnik Slavica, apelirajući na sve službe da poguraju taj projekt

Pročelnik Lugović potvrdio je da je problem veliki, zbog toga se i Grad Vodice uključio, kako bi zajedno s dotičnim gospodarskim subjektom pogurao taj projekt oko ishođenja lokacijske dozvole kao najbitnijeg dokumenta

- Dokumentacija je predana u prijelaznom razdoblju na online sustav predavanja dokumentacija, došlo je do nekih zastoja na županijskom uredu pa smo morali ovih dana ponovo predati dokumentaciju i nadam se da će biti to ubrzo riješeno. Na taj način pored reciklažnog dvorišta obrta Bumba koji je malog kapaciteta, osigurat će se uvjeti zbrinjavanja građevinskog otpada za šire vodičko područje – rekao je pročelnik Lugović

Neopravdano trošenje novaca

- Jeli je primjereno utrošiti novac u novu tribinu na ŠRC Račice koja nikad neće biti puna, a ne ulagati u natkriveno igralište kod OŠ Vodice, osobito kad dvoranski sportovi ostvaruju neusporedivo bolje uspjehe, a isti ti sportaši nemaju gdje trenirati ili teniraju u lošim uvjetima. – ustvrdio je vijećnik LNM Ivica Latin te je naglasio kako je HDZ-ova vlas godinama obećavala novu dvoranu, a istu namjeravaju početi graditi u idućoj, kada nema novaca u gradskom proračunu što je neprimjereno

Stožer Civilne zaštite Grada Vodica

Kakva je uloga stožera CZ Grada Vodica, koje je odluke donosio, koliko je bilo evidentirano prekršaja, kakva je pripremljenost i stručnost stožera, jeli je uopće stožer zajedao, koje su odluke, upitao je vijećnik MOST-a Šime Bilan

Osvrt na rad stožera CZ grada Vodica dao je načelnik istog Stipe Bosotin

- Stožer koji ukupno broji 11 članova na čijem sam ja na čelu, gradonačelnica je aktivirala 18. ožujka ove godine. Bili smo jedan od prvih stožera koji su počeli sa radom. Na početku smo održali dvije sjednice, na kojima smo donijeli strategiju i odluke o nastavku rada. Čitavo ovo vrijeme radimo u suradnji sa županijskim stožerom, svakodnevno smo imali radio konferencije sa županijskim, a na početku i nacionalnim stožerom. Na raspolaganju smo građanima bili 24 sata, izdali preko tisuću propusnica, više od tisuću poziva građana i napravili smo kvalitetan posao – rekao je načelnik stožera CZ Stipe Bosotin

Problemi invalidnih osoba i poteškoća u kretanju

- Prije tri godina imala sam sličnu temu na vijeću i činjenica je da je nakon toga  u Vodicama napravljen pristup za invalidne osobe kod pošte, jednog i drugog konzuma, ambulante. Drugi problem koji je djelomično riješen je što od tržnice do pošte postoji jedan teren koji je uveden u katastru kao nasip odnosno pomorsko dobro Grada Vodice. Na tom dijelu postoji cca šest poslovnih prostora, a stariju ljudi nemaju mogućnost prihvatiti se kako bi se digli na tih nekoliko stepenica. Sada je na sredini tog dijela postavljen rukohvat, ali s time nije riješen problem za invalidne osobe koji ne mogu ući u te poslovne prostore. Drugi problem je nemogućnost pristupa liftu Gradske knjižnice Vodice, zbog parkinga koji je ispred ulaza lifta.

Gradonačelnica je pohvalila brigu vijećnice Bandl Valeš za invalidne osobe. Za gradsku knjižnicu, kaže, da i nije znala da postoji lift te ukazuje da je problem nemogućnosti pristupa liftu zbog parkirnih mjesta trebala upozoriti ravnateljica knjižnice s kojom će ako bude potrebe razgovarati o tome.

- Grad Vodice prilikom gradnje ili rekonstrukcije svakog objekta vodi račune o invalidnim osobama. Problem koji spominje vijećnica Bandl Valeš odnosi se na objekte privatnih vlasnika i o ovisi o njima, a grad nema ingerenciju nad stepeništem i platoom – rekao je pročelnik Lugović te da će provjeriti ako je došlo do promjene imovinsko pravnih odnosa da će u najkraćem roku napraviti pristup za invalide.

Koliko trenutno na svim štednim računima po viđenju ima Grad Vodice sredstava, pitao je vijećnik Mosta Ivica Slavica.

Odgovor je dobio od pročelnika Hrvoje Perice da se radi o 20 mil kuna.

Vijećnik Slavica odgovorio je da su to sredstva koja se akumuliraju za kanalizacijsku mrežu, a njegovo potpitanje je bilo: Koliko je sredstava u proračunu za 2021.,2022. i 2023. predviđenu za sufinanciranje kanalizacije, na što je dao i odgovor da se radi o nula kuna.

Pročelnik Perica istaknuo je da se ne radi o sredstvima za kanalizaciju, već po zakonu o proračunu, sve investicije koje su započete u tekućoj godini a nisu završeni, mi za tu investiciju do njezine realizacije moramo sredstva osigurati.

Što se tiče kanalizacije, ukupna sredstva i troškove znat ćemo krajem iduće godine kad završe sve pripreme, naglašava Perica

Koliko sredstava Grad Vodice je uspio izvući za realizaciju projekata od EU i nacionalnih izvora upitao je vijećnik LNM Ivica Latin

Gradonačelnica je odgovorila da Grad ima stručni tim koji se bavi EU fondovima, da se prate natječaji koji imaju svoje kriterije i kad se utvrdi da ih ispunjavamo apliciramo na njih. Točne podatke mogu se dobiti od stručnih službi.

Poslijednja izmjena dana Četvrtak, 17 Prosinac 2020 20:14
djelomob1.jpg