Svi 10, 2021 2041

Potpisani ugovori o izgradnji fekalne kanalizacije, vodovodne mreže i telekomunikacijske mreže u sklopu rekonstrukcije dionice državne ceste D8 u Vodicama

Ocjeni sadržaj
(10 glasova)

Danas su ispred Kulturnog centra u Vodicama direktor Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik g. Frane Malenica i mr. sc. Zoran Đuroković, dipl. ing. grad, generalni direktor Hrvatskih voda potpisali ugovore o gradnji nove kolektorske i vodovodne mreže na području Grada Vodica u sklopu projekta „Izgradnja fekalne kanalizacije, vodovodne mreže i telekomunikacijske mreže u sklopu rekonstrukcije dionice državne ceste D8 u Vodicama".

Potpisivanju ugovora su nazočili ministar gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske g. dr. sc. Tomislav Ćorić, župan Šibensko-kninski g. Goran Pauk

Potpisana su dva ugovora o sufinanciranju gradnje između Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik i Hrvatskih voda: Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina vodoopskrbe na području Grada Vodice i Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina odvodnje na području Aglomeracije Vodice.

Oba ugovora su vrijedna 4.100.000,00 kn (bez PDV-a) od čega 3.400.000,00 kn se odnosi na fekalnu kanalizaciju, a 700.000,00 kn je vrijednost vodoopskrbe.

 

Projekt obuhvaća izgradnju fekalne kanalizacije i vodovodne mreže u sklopu rekonstrukcije dionice državne ceste D8 u vodicama (cca 1,7 km). Planirana je izgradnja 1.050 m fekalne kanalizacije, od toga 850 m fekalnog kolektora i 240 m tlačnog cjevovoda te vodoopskrbne mreže u dužini od 230 m.

- Ovo je dio koji će se odraditi nakon ljeta, na jesen i sastavni je dio aglomeracije Srima-Vodice-Tribunj. Projekt je kompletno pripremljen, imovinsko pravni odnosi su u fazi rješavanja i sve je spremo za potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i konačno da izgradimo 2. fazu fekalne kanalizacije i rekonstrukcije vodovodne mreže na području grada Vodica i Tribunja – rekao je direktor Vodovoda i odvodnje Frane Malenica

Kanalizacijska i vodovodna mreža koji su predmet ovog projekta dio su integralnih sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Vodica čiji se nastavak izgradnje planira kroz realizaciju EU projekta Aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima Faza II. Obzirom na status pripremljenosti Aplikacijskog paketa, ishođenost dozvola te riješenost imovinsko-pravnih odnosa projekt Aglomeracije je visokom stupnju spremnosti i planira se realizirati u planskom razdoblju 2021- 2027. godina.

- S obzirom da su sve lokacijske dozvole ishođene, došlo je i pozitivno izvješće od JASPER-sa te nema zapreka za nastavak projekta aglomeracije Srima-Vodice-Tribunj koji s PDV-om vrijedi oko 480 mil kuna. S time će se više od 5000 kućanstva spojiti na sustav javne odvodnje, doći će se do visokih standarda jer će se nadograditi i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda te će se zbrinuti sve otpadne vode s ovog područja – rekao je Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda

Župan Goran Pauk naglasio je da je kvalitetna odvodnja i vodoopskrba nužna pretpostavka održivog razvoja svih dijelova naše županije čime će se omogućiti čisto more i okoliš.

- Ovo je primjer dobre suradnje Hrvatskih voda, Vodovoda i Odvodnje i Grada Vodica čime se unapređuje sustav vodoopskrbe i smanjuje zagađenje okoliša s otpadnim vodama – naglasio je župan Pauk

- Svaki novi metar kanalizacijske odvodnje i javne vodoopskrbe za nas u Ministarstvu posebice u segmentu zaštite okoliša jedan je iskorak i upravo se zbog toga veselim potpisivanju ugovora i realizaciji ovog dijela, naravno da se što prije odvoje sredstva za Aglomeraciju Srima Vodice Tribunj i da se ova priča konačno zaokruži – rekao je na kraju ministar Čorić

 

 

djelomob1.jpg