Srpanj 07, 2022 1323

Ispunjen još jedan cilj projekta „Nove mogućnosti 2!“ - POU Libar gerontodomaćicama uručio verificirana uvjerenja o završenom osposobljavanju

Ocjeni sadržaj
(1 Glasaj)

Gerontodomaćicama koje pružaju besplatnu socijalnu uslugu potpore i podrške krajnjim korisnicima, dana 6. srpnja o.g. uručena su uvjerenja o završenim programima osposobljavanja odobrenim od strane nadležnog ministarstva.
Temeljem ugovora sklopljenog u ožujku 2022.godine između Pučkog otvorenog učilišta Libar i Grada Vodice, a čemu je prethodio provedeni postupak jednostavne nabave započet u siječnju, sklopljeni su ugovori između 20 žena ciljne skupine i POU Libar o njihovom obrazovanju/osposobljavanju u verificiranim obrazovnim programima.

19 žena je izabralo program osposobljavanja za obavljanje poslova gerontodomaćice, a 1 žena je izabrala program osposobljavanja za maserku.

Nakon uspješno provedenog obrazovanja/osposobljavanja 20 žena ciljne skupine koje su u projektu „Nove mogućnosti 2!“ zaposlene na rok do 12 mjeseci na poslovima gerontodomaćice stekle su i „papirnati dokaz“ svoje osposobljenosti čime im se uz stečeno iskustvo otvaraju dodatne mogućnosti na tržištu rada i nakon završetka rada u projektu. Time je ispunjen zadani projektni cilj „Doprinijeti jačanju kompetencija i tržišne konkurentnosti 20 teže zapošljivih žena i žena s nižim stupnjem obrazovanja“. Obrazovanje žena financirano je iz Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA-FAZA II kodni broj Poziva UP.02.1.1.13.

Gerontodomaćice koje su pružale besplatnu socijalnu uslugu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju s radom završavaju 31. srpnja o.g. Tijekom provedbe projekta „Nove mogućnosti 2!“ u isti je, u suradnji sa projektnim partnerima Centrom za socijalnu skrb Šibenik i Hrvatskim Crvenim križem Gradskim društvom Crvenog križa Vodice, uključeno ukupno 178 građana-krajnjih korisnika sa područja Grada Vodica.

Rizk Casino Bonus

djelomob1.jpg