Siječanj 27, 2023 1746

Objedinjeni hitni bolnički prijem (OHBP) Opće bolnice Šibensko – kninske županije danas slavi svoju 9. godišnjicu postojanja.

Objedinjeni hitni bolnički prijem (OHBP) Opće bolnice Šibensko – kninske županije danas slavi svoju 9. godišnjicu postojanja. FB
Ocjeni sadržaj
(1 Glasaj)

OHBP Opće bolnice Šibensko – kninske županije jedinstveno je ulazno mjesto u bolnici za sve hitne pacijente, izuzev hitnih pedijatrijskih, ginekoloških i psihijatrijskih pacijenata, a osigurava dostupnost hitne medicinske skrbi 24 sata dnevno sedam dana u tjednu.
Dnevno kroz OHBP prođe od 100 do 150 pacijenata, a taj broj ljeti nerijetko premašuje i 200 pacijenata.

OHBP je utemeljen 27. siječnja 2014. godine i iz godine u godinu zabilježava sve veći broj posjeta pacijenata. U 2022. godini kroz OHBP je obrađeno 35 554 pacijenta, a od ukupnog broja posjeta 27 076 pacijenata ili 76% je bilo nehitnih posjeta.
Cjelokupnom osoblju OHBP-a, a prvenstveno medicinskim sestrama koje su temelj tog odjela, čestitamo još jednu godišnjicu rada i zahvaljujemo se na požrtvovnom i predanom radu. Objedinjeni hitni bolnički prijam (OHBP) mjesto je na kojem se zbrinjavaju i obrađuju akutno bolesni i/ili ozlijeđeni pacijenti koji zahtijevaju neodgodivu medicinsku pomoć. Svaki pacijent dolaskom na OHBP prolazi strukturirani proces trijaže kojim se određuje kategorija hitnosti, ovisno o ozljedi ili tegobama. Procjenu stupnja hitnosti i dodjelu odgovarajuće trijažne kategorije obavljaju posebno educirane medicinske sestre/tehničari.

Većina država u svijetu, pa tako i Republika Hrvatska, koristi Australsko-azijsku trijažnu ljestvicu, koja ima 5 kategorija hitnosti i kojom se određuje maksimalno sigurno vrijeme čekanja na početak pregleda liječnika i medicinske obrade pacijenta, što može biti od 0 – 120 min. U OHBP-u se provode diferencijalno – dijagnostički i terapijski postupci, te pregledi određenih specijalista. Nakon obrade i uspostavljene dijagnoze pacijent se hospitalizira (smješta na bolnički odjel) ili otpušta kući uz daljnje preporuke. Opsežno poznavanje hitnih stanja, organizacija vremena i prostora u kojemu se provodi zbrinjavanje pacijenata su nužni za kvalitetnu evaluaciju i raspodjelu pacijenata u hitnom prijemu.

Uska suradnja između medicinskih sestara/tehničara i liječnika koji rade na hitnom prijemu od iznimne je važnosti za krajnji ishod akutnih stanja u bolesnika na hitnom prijemu. Kvalitetnu trijažnu medicinsku sestru ne čini samo poznavanje stanja s kojima su pacijenti došli nego i odlične komunikacijske vještine, sklonost timskom radu, profesionalnost, te spremnost na edukaciju i cjeloživotno učenje.

djelomob1.jpg