Veljača 28, 2023 7714

Viši referent za komunalne poslove Miroslav Šamija osvrnuo se na vrlo loše odnose u kolektivu, nekorektno ocjenjivanje radnika te iznio niz optužbi na račun Pročelnika Marka Lugovića

Ocjeni sadržaj
(14 glasova)

Viši referent za komunalne poslove Upravnog odjela za komunalno vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo Grada Vodica Miroslav Šamija prije početka 10. Sjednice Gradskog vijeća osvrnuo se na vrlo loše odnose u kolektivu, nekorektno ocjenjivanje radnika te iznio niz optužbi na račun Pročelnika Marka Lugovića.

Kako navodi u svom izlaganju radi zaštite sebe kao službenika, radi interesa građana Grada Vodica, Gradske uprave Grada Vodica i Ustava RH, a zbog ignoriranja nadležnih i nadređenih osoba Grada na prethodne njegove dopise u svezi komunalne naknade dužan je iznijeti uočene nepravilnosti nadležnim institucijama i to DORH-u, Pravobraniteljici za osobe s invaliditetom, Državnom inspektoratu, Pukom pravobranitelju, predsjedniku Gradskog vijeća.

Naime, pored ostalog, radi se o sljedećim nezakonitim radnjama, stvarima i djelima pročelnika Marka Lugovića, koji imaju obilježja sukoba interesa, nepotizma i korupcije, a to su:

- pogodovanje društvu RUDAN d.o.o. od strane mog pročelnika Marka Lugovića u predmetu utvrđivanja visine komunalne naknade i izmjere stvarne neto korisne površine m2 predmetne nekretnine (*EX "HOTEL VILLA RADIN") iz 2022 g., odnosno njegovog namjernog pokušaja umanjivanja četvornih metara (m2) nezaduženih znatnih površina hotela u korist iste tvrtke, a čime je od 2019 g. postali vlasnici predmetne nekretnine, direktno financijski oštećen proračun Grada Vodica, a o čemu sam službeno pisao istom kao i Gradonačelniku.

- VODICE d.o.o., isti slučaj pogodovanja, kao i RUDAN d.o.o., samo je bilo različito vrijeme utvrđivanja obveze plaćanja komunalne naknade tj. 2018 g. Naime, Marko Lugović je sa kolegicama pravnicama pravio i potpisivao zapisnik i rješenje koje je potpisao, mada to nije u njihovoj nadležnosti, već isključivo u mojoj, jer sam ja jedini nadležni službenik za vođenje postupka i donošenje rješenja komunalne naknade, a sukladno sistematizaciji radnih mjesta odnosno Pravilniku o unutarnjem redu gradske Uprave Grada Vodica

- Marko Lugović, potpisivao je i danas potpisuje rješenja komunalne naknade koja donose kolegice iz drugog nenadležnog Upravnog odjela, a što je nezakonito odnosno u suprotnosti s Zakonom o komunalnom gospodarstvu (,,N.N.“ br. 68/2018), dalje u tekstu ZKG*, kao i drugim odnosnim propisima.

Također Miroslav Šamija tvrdi da Marko Lugović iz samo njemu poznatih razloga, već duže vrijeme vrši diskriminaciju, segregaciju i neku vrstu mobinga, osvete i torture prema njemu kao službeniku te ističe da- ne dozvoljava mi stručno usavršavanje i napredovanje u službi koje je propisano po odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,N.N.“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), kao i drugim odnosnim pozitivnim propisima RH, npr., „dva puta nije mi dopustio da sudjelujem na seminaru kao nadležni službenik za zaštitu osobnih podataka Grada Vodica.

- ne dopušta mi također napredovanje na radnom mjestu (tj. u 16 godina moga rada bio sam max. 5-6 puta na svim seminarima o komunalnoj naknadi (iznimka vrijeme COVID-a kada su bili tzv. ,,WEBINARI)

- traži greške ili greškice u mojim rješenjima odnosno tzv. „dlaku u jajetu", a kod drugih ne

- smatram kako je „otpis POTRAŽIVANJA komunalne naknade“ u određenom omjeru, a koji je reguliran temeljem Odluke o otpisu potraživanja i ispravke vrijednosti i Pravilnika o kriterijima, uvjetima i postupku ispravka vrijednosti i otpisa potraživanja Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica", broj 01/15, 05/17 i 10/17), i drugim odnosnim propisima RH, vršen suprotno odnosnim propisima, stoga, pitanje se samo nameće: „tko. kada i prema komu se pokrenuo postupak otpisa svih ovih 8 godina, a kome NE ", a što će na kraju utvrditi nadležna inspekcijska tijela.

- također smatram, u skladu s odnosnim propisima RH, kako je „OVRHA o dugovanjima komunalne naknade“, djelomično vršena suprotno odnosnim propisima RH, jer u Gradu postoje dokazi: „tko, kada i prema komu se pokrenuo postupak ovrhe svih ovih 8 godina, prema kome NE “, isto će na kraju utvrditi nadležna inspekcijska tijela.

- UVJETI RADA na mom radnom mjestu nisu adekvatni za normalan i neometan rad već osam godina, o čemu sam ranije pisao nadležnima ali odgovora nema niti je išta učinjeno u tom pravcu, a pored ostalog zbog: čestih sastanaka raznih odbora, savjeta, povjerenstava i sl., na mom radnom mjestu odnosno u „GRADSKOJ VIJEĆNICU

- Smatram kako je pročelnik Marko Lugović svojim radom, nemarom ili nesavjesnim postupanjem, napravio „teške povrede službene dužnost, i načinio Gradu veliku materijalnu i druge štete.

- Marko Lugović prigovara mi u svezi moje invalidnosti (*civilni sam invalid od ranog djetinjstva s 80 % tjelesnog oštećenja)

Marko Lugović i Gradonačelnik su mi pisanim putem prijetili 2021. otkazom jer se nisam želio testirati na COVID-19

Na kraju Miroslav Šamija ističe kako je na ovaj korak bio prisiljen iz razloga što ga se kao službenika na razini komunikacije s nadređenima ignoriralo godinama, podcjenjivalo, diskriminiralo, a posljedično rezultiralo i lošijim ocjenama rada – za svoj rad dobio je ocjenu jedan. Također ističe da je zbog ovog tražio sastanak kod Gradonačelnika, ali odgovor nije dobio.

Gradonačelnik na sjednici je odgovorio kako je u vezi ocjenjivanja rekao kako je porazgovarao sa pročelnikom Lugovićem te smatra da više nije ocjena jedan za njegov rad.

Pročelnik Lugović nam je odgovorio kako za sada ne bi komentirao izlaganje Miroslava Šamije

Više na video live streamingu na FB stranici Infovodice

Poslijednja izmjena dana Utorak, 28 Veljača 2023 19:55
djelomob1.jpg