Lipanj 02, 2015 4121

Grad Vodice – prijatelj djece: Osniva se Dječje Gradsko vijeće

Ocjeni sadržaj
(0 glasova)

Gradonačelnica grada Vodica donijela je odluku o raspisivanju izbora za članove Dječjeg Gradskog vijeća Grada Vodica
Izbori će se provodit u vremenu od 09:00 do 12:00 h u prostorima Osnovne škole Vodice (12. lipnja) i Osnovne škole Čista Velika (08. lipnja)

U izborima za Dječje gradsko vijeće imaju pravo sudjelovati sve učenice i učenici osnovnih škola od V-VII razreda. Kandidat koji se prijavljuje za vijećnika mora biti dobrog ili uzornog vladanja, koji nema izrečenu niti jednu od pedagoških mjera.

Dječje gradsko vijeće Grada Vodica je institucionalni okvir za ostvarivanje prava djece na aktivno sudjelovanje u životu Grada Vodica, koji se provodi uz sudjelovanje predstavnika svih osnovnih škola na području grada Vodica. Vijeće osigurava djeci slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga i sudjelovanje u procesu donošenja odluka, kojima se podiže kvaliteta življenja u Gradu.

Dječje gradsko vijeće upoznaje gradsku vlast sa problemima i predlaže rješenja od interesa za djecu. Projekt Dječje gradsko vijeće Grada Vodica uključuje svu djecu od V-VII razreda osnovne škole.

Prema statutu Dječjeg gradskog vijeća ono može samoinicijativno, na prijedlog djece i škola raspravljati i iznositi prijedloge o potrebama djece i mladih, radu gradskih ustanova i poduzeća s aspekta interesa djece, kapitalnim projektima od značaja za cijelu zajednicu, planovima razvoja školstva, programima izvannastavnih aktivnosti i programima obilježavanja blagdana i važnih datuma u školi i Gradu.
Mišljenja i prijedlozi se dostavljaju nadležnim tijelima gradske uprave, koja su ih dužna razmotriti i o zaključcima pisano izvijestiti Dječje gradsko vijeće i Gradonačelnika.

Dječje gradsko vijeće imat će i svog gradonačelnika kojeg biraju vijećnici Dječjeg gradskog vijeća tajnim glasovanjem. Dječji gradonačelnik predstavlja Dječje gradsko vijeće i sudjeluje na manifestacijama Grada Vodica.

Dječje gradsko vijeće čine 2 predstavnika Osnovne škole Čista Velika i 5 predstavnika Osnovne škole Vodice. Sjedište Dječjeg gradskog vijeća je u zgradi Dječjeg vrtića Tamaris, Fra Pija Fržopa 2.

Poslijednja izmjena dana Utorak, 02 Lipanj 2015 15:45
djelomob1.jpg