Srpanj 19, 2017 3313

Unatoč organiziranom odvozu komunalnog i krupnog otpada sve je više divljih odlagališta otpada

Ocjeni sadržaj
(1 Glasaj)

S obzirom na veliki broj slučajeva nepropisnog odlaganja otpada (komunalnog, građevinskog i glomaznog) iz Grada Vodica obavještavaju građane da je takvo postupanje protivno Odluci o komunalnom redu Grada Vodica.

 

Naime, Zabranjeno je na javnim površinama i privatnim nekretninama deponirati komunalni i svaki drugi otpad, sukladno gore navedenoj Odluci, Zakonu o otpadu, Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakonu o zaštiti okoliša i drugim pozitivnim propisima. Vlasniku koji postupa protivno ovim Zakonima i Odluci, naredit će se da taj otpad propisno deponira, te će biti prekršajno sankcioniran uz velike novčane kazne.

Resized_20170719_081630.jpg

Također, još jednom iz Grada podsjećaju kako korisnici usluga ostvaruju pravo, bez plaćanja naknade, na dva odvoza krupnog (glomaznog) otpada u maksimalnoj zapremini od 2m3 , po jednom odvozu, a isto pravo može ostavriti i kroz jedan odvoz tijekom kalendarske godine u maksimalnoj
zapremini od 4m3 po tom odvozu, od strane tvtke Leć d.o.o. Vodice .

2016-07-18_00001.jpg

Što se tiče komunalnog otada, isti se odlaže isključivo u propisanim posudama (kantama) za otpad, te su svi korisnici usluga obvezni iste imati.

Proizvođači komunalnog otpada dužni su najkasnije u roku osam dana od useljenja ili dovođenja u funkciju stambenog prostora, odnosno od početka obavljanja djelatnosti u kojoj se stvara komunalni otpad o toj činjenici obavjestiti subjekt nadležan za obavljanje komunalne djelatnosti, radi pružanja komunalne usluge skupljanja otpada. Isto tako, proizvođači komunlnog otpada dužni su prijaviti svaku promjenu podataka o vlasništvu ili korisniku nekretnine.

2017-03-14_00002.jpg

djelomob1.jpg