Veljača 16, 2018 6257

Kompostirajte i uštedite

I vi možete kompostirati na kućnom pragu: Grad Vodice i Leć uskoro počinju dijeliti kompostere za odvojeno sakupljanje biootpada

Ocjeni sadržaj
(0 glasova)

S cilem smanjenja količine otpada na odlagalištu i povećanja količine odvojenog sakupljenog korisnog otpada, Grad Vodice i tvrtka Leć trenutno rade na dva projekta.

Jedan od njih je prijava na natječaj Fonda za zaštitu okoliša kojim će se financirati nabava kućnih kompostera i dodatnih kanti za odlaganje papira za one građane koji ih žele.

- Nabavom kućnih kompostera na kućnom pragu odvaja se bio otpad i ušteđuje se u kućnom budžetu, jer se odvoz bio otpada ne plaća. Važno je naglasiti da je kućni komposter besplatan, a njegovom upotrebom stvara se vrijedan kompost kojeg korisnici mogu koristiti za vlastite potrebe i naravno, smanjuje se količina miješanog komunalnog otpada koji se odvozi na odlagalište - rekao nam je Stanko Birin, direktor tvrtke Leć

Drugi projekt je prijava na natječaj za informiranje i edukaciju građana pomoću kojeg će se u narednom razdoblju, ako se dobiju sredstva, tiskati leci, brošure, brošure za turiste, naljepnice za kante na više jezika, oglašavati u tiskovnim i online medijima te organizirati edukativne radionice za djecu u vrtiću i školi te informativne radionice za odrasle.

- Tim povodom, krećemo najprije s podjelom letaka kako bi građani bili upoznati s kućnim kompostiranjem. Uskoro ćemo, jer smo tako po zakonu obavezni, na kućne adrese naših korisnika poslati Izjave koji će oni morati popuniti i u koje će, osim ažuriranja svojih općih podataka , navesti žele li komposter ili dodatnu kantu za papir - objasnio je Stanko Birin

kompostiranje.jpg

 

Spomenimo, na području Grada Vodica, još od 2012. godine, otpad se odvojeno sakuplja na kućnom pragu putem spremnika s narančastim poklopcem. U njega se odlažu: papir, karton, plastika i metal. Tako građani Vodica već godinama odvojeno sakupljaju koristan otpad na najbolji i najučinkovitiji način i pružaju dobar primjer kako izdvajati vrijedne materijale koji se mogu ponovno iskoristiti.

Sakupljeni materijal odvozi se u sortirnicu tvrtke Leć. Tamo se razvrstava, preša i priprema za slanje tvrtkama koje se bave preradom i reciklažom. Tako čuvamo naše Vodice i okoliš jer količine odvojeno sakupljenog otpada svake godine sve više rastu.

Za još bolje rezultate uskoro će se početi dijeliti i komposteri za odvojeno sakupljanje biootpada. Iako može biti koristan, biootpad završava u miješanom komunalnom otpadu i sačinjava čak 39% njegove ukupne količine. Najjeftiniji način postupanja s biootpadom je njegovo izdvajanje u kućne kompostere jer takvo zbrinjavanje biootpada dodatno ne opterećuje sustav zbrinjavanja otpada, ne zahtjeva nove troškove zbrinjavanja, a time ni povećanje cijene za građane, građani proizvode vrijedan kompost koji ponovno koriste u domaćinstvu.

Stoga, Grad Vodice planira nabavu plastičnih kućnih kompostera koje će besplatno dijeliti zainteresiranim građanima kako bi mogli već u svojim domovima odvajati biootpad i proizvoditi kompost za svoje potrebe.

U prilogu je informativni letak o kompostiranju, a sve ostale informacije o podjeli kompostera bit će objavljene na službenim internetskim stranicama www. grad-vodice.hr i www.lec.hr, portalu infovodice.com i u ostalim medijima.

LINK ZA LETAK

Poslijednja izmjena dana Petak, 16 Veljača 2018 10:34
djelomob1.jpg