Ožujak 08, 2018 3949

Prvi korak ka planskom uređenju stare gradske jezgre

Ocjeni sadržaj
(0 glasova)

Projektanti Studija XXL d.o.o. iz Zagreba s kojima je Grad Vodice potpisao ugovor o izradi Projekta stare gradske jezgre i Ulice Dulcin, nakon radnog sastanka s gradonačelnicom Vodica Nelkom Tomić, dr. med., obišli su, zajedno s predstavnicima Grada Vodica, gradsku jezgru kako bi i u naravi utvrdili obuhvat projektnog zadatka.

Ugovorom su obuhvaćeni poslovi: izrade idejnog rješenja, glavnih i izvedbenih projekta te tendera za izvođenje radova; ishođenje posebnih uvjeta građenja, ovjere parcelacijskih elaborata i potvrde glavnog projekta, a sve nakon utvrđivanja geodetsko-katastarske podloge i izrade elaborata postojećeg stanja. Grad Vodice će nakon toga ishoditi građevinsku dozvolu.

Naime, stara kulturno-povijesna jezgra Vodica je po svom karakteru, namjeni i obliku vlasništva, javna, izrazito urbana cjelina u kojoj su izraženi infrastrukturni i prometni problemi, ali koja, zbog svog kulturno-povijenog značaja te uloge koju preuzima osobito u ljetnim mjesecima kada postaje pješačka zona, ima naglašeni društveno-socijalni značaj.

Kako bi se stvorio jedinstven i prepoznatljiv gradski prostor koji će biti žarište, mjesto susreta, održavanja kulturno-umjetničkih manifestacija i posebnog vizualnog doživljaja, potrebno je obogatiti prostor novim urbanim intervencijama i upotpuniti ga trajnim i privremenim sadržajima ugostiteljske i obrtničke namjene, poštujući pri tom kulturno-povijesno nasljeđe i tradiciju i običaje građana.

stara-jezgra-vodice.jpg

To je moguće postići popločenjem cijelog prostora, prethodno sanirajući i rješavajući problem odvodnje oborinskih voda, postavljanjem urbane opreme, organizacijom prometa i parkirnih mjesta. Stoga je potrebno dobro promisliti i osmisliti kontinuirane pješačke površine, definirati kolnike kojim će se prometovati vozilima, uspostaviti režim korištenja prostora s obzirom na specifičnosti godišnjih doba i frekvenciju ljudi u tim razdobljima.

Također treba definirati povezivanje postojećih i budućih sadržaja te na temelju analize aktivnog korištenja prostora odrediti protočne i statične zone i veće površine za održavanje manifestacija gdje će se prema potrebi moći montirati pozornica i osmisliti gledalište. Posebno je potrebno promisliti o vrstama i načinima popločenja, odabiru urbanih elemenata: stalcima za bicikle, klupicama za odmor i zaustavljanje, koševima za otpatke, o hortikulturnom uređenju visokim i nikim zelenilom te o sustavu informiranja, urbanih oznaka i turističke signalizacije.

Izradom ovog projekta riješit će se sva ova pitanja i nedoumice te će se moći pristupiti sveobuhvatnom uređenju stare gradske jezgre, a želja je gradske uprave da projektna dokumentacija bude spremna do vremena kada će se ići i u rekonstrukciju kanalizacijskog sustava ove zone pa će se moći raspisati jedinstveni natječaj za radove na kanalizaciji i popločenju.

djelomob1.jpg