Siječanj 10, 2012 3294

Odvodnja do skoro svake kuće

Ocjeni sadržaj
(0 glasova)

H 3_012_Medium_2
Za daljnju izgradnju komunalne infrastrukture na području Grada Vodica u proračunu planirano izdvojiti sveukupno 12.286.000,00 kn. Dobra infrastruktura jedan je od preduvjeta kvalitetnog razvoja turizma i pružanja optimalnih životnih uvjeta građanima i gostima. Stoga će se i ove godine urediti nove javne površine i asfaltirati preko dvadeset nerazvrstanih cesta u gotovo svim naseljima s područja grada Vodica, postaviti nova i ekološka javna rasvjeta, izgraditi vodovodna i kanalizacijska mreža i obnoviti komunalna oprema.

Koliko je grad u tom pogledu napredovao posljednje desetljeće najbolje govori podatak da je cjelokupno izdvajanje za održavanje komunalne infrastrukture u 2001. godini iznosilo 2,1 milijuna kuna, a danas se toliko izdvaja samo za električnu energiju potrošenu kroz javnu rasvjetu i njezino održavanje, te za zalijevanje i održavanje zelenih površina.

Za projekt kanalizacije u ovoj se godini planira otkup zemlje za izgradnju pročišćivača otpadnih voda i crpnih stanica u vrijednosti 2.350.000,00 kuna. Time se stvaraju preduvjeti za izgradnju dugo očekivanog sustava odvodnje koji nije moguće gradu Vodicama samostalno izgraditi bez pomoći državnog proračuna ili sredstava europskih fondova. Sada se ovaj projekt nalazi na listi projekata koji bi se trebali graditi europskim novcem, što omogućuje financiranje cca 65-75% iznosa ukupno prihvatljivih troškova s bespovratnim sredstvima. Ovakav način financiranja, što je još važnije, ne uvjetuje ni povećanje cijene vode.

U tijeku je dovršetak izgradnje cjelokupne infrastrukture u Ulici Lasan Ante Kabalera. Projekt vrijedan 6.300.000,00 kn u cijelosti zajednički financiraju Hrvatske vode, Županijska uprava za ceste i Vodovod i odvodnja, Šibenik. Dovršava se vodovodna mreža u Čistoj Malo i Dragišićima, a za postavljanje ulične vodovodne i kanalizacijske mreže u novih šesnaest ulica planira se izdvojiti 2.546.000,00 kn.

Za tekuće održavanje postojeće komunalne infrastrukture, što uključuje: održavanje kolnika i javnih površina, postavljanje nove i popravak stare horizontalne i vertikalne signalizacije, provođenje deratizacije i dezinsekcije, te interventnih uklanjanja šteta nastalih na javnim površinama, čišćenje javno-prometnih površina u Vodicama i na Prviću, održavanje i zalijevanje zelenila, održavanje javne ravjete, božićno-novogodišnje ukrašavanje grada, održavanje pilomata, redovito čišćenje bunara i oborinskih šahtova, planirano je izdvojiti 4.585.000,00 kn iz gradskog proračuna iz sredstva koja se prema Zakonu trebaju prikupiti iz komunalne naknade koju plaćaju građani.

Za finalno i ono najvidljivije uljepšavanje grada, zamjenu stare i dotrajale, te postavljanje nove komunalne opreme na uređenim javnim površinama prema programu Komunalnog društva Leć izdvojit će se 700.000,00 kn. Također, za izradu prostorne i planske dokumentacije, za projekte koji su pokrenuti prijašnjih godina, te za nove projekte, potrebno je osigurati 880.000,00 kn iz gradskog proračuna. Za ova velika ulaganja sredstva se osiguravaju iz komunalnog doprinosa, prihoda iz naknada za priključak na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, sufinanciranja građana te iz kapitalnih pomoći. Ovakvo kontinuirano ulaganje u komunalno uređenje, napredak koji je vidljiv iz godine u godinu, jamstvo su da će Vodice i nadalje po svojoj usluzi i kvaliteti življenja ostati u samom vrhu hrvatskih turističkih središta.

Poslijednja izmjena dana Petak, 16 Svibanj 2014 21:05
djelomob1.jpg