Rujan 07, 2021 3072

Priopćenje predsjednika Gradskog vijeća nakon održane druge sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica

Ocjeni sadržaj
(0 glasova)

Druga sjednica Gradskog vijeća održana je u ponedjeljak, 6. rujna 2021. u dvorani Kulturnog centara Vodice, Ive Čače 8, s početkom u 10 sati

Sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika pred kojima su se našle 22 točke dnevnog reda. Na samom početku sjednice predsjednik Gradskog vijeća je obavijestio vijećnike o osnivanju kluba vijećnika HDZ-a i kluba vijećnika NLSP a potom je uslijedilo prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice. Uslijedila je dopuna dnevnog reda sa točkom 23. Odluka o transparentnosti proračuna Grada Vodica, te je dnevni red s 23 točke usvojen.

Sjednica je nastavljena vijećničkim pitanjima koja su bila upućena gradonačelniku i gradskim pročelnicima, za riječ su se javili sljedeći vijećnici; Marko Udovičić, Matko Sladić, Ivica Slavica, Meri Bandl Valeš, Ante Gulin, Auror Friganović i Marko Mačukat.

Rasprava po vijećničkim pitanjima je trajala sat vremena, vijećnici su iznijeli brojne  komunalne probleme te probleme iz domene funkcioniranja gradske uprave. Na ovoj sjednici je po prvi puta vijećnicima dozvoljena potpuna sloboda postavljanja pitanja i repliciranja na dobijene odgovore bez ograničenja što je jedan demokratski iskorak, dok su u prošlim sazivima vijeća bili ograničeni na 3 minute izlaganja i jednu repliku.

Gradonačelnik i pročelnici su odgovarali na pitanja o tuševima na plaži i njihovoj naplati,zašto nemamo koncesionara za pauk službu,teme vezane uz kanalizacijski sustav, problem nogostupa uz cestu od Hotela Imperijal do kraja Srime1, pitanje kakvoće mora na plažama, izgubljene parnice za ex Drvoplastiku, problem buke u sezoni i kako je riješiti, pitanje sigurnosti i pitanje noćnih problema na plaži Vruje.         

Vijećnice i vijećnici su potom prešli na raspravu i odlučivanje po točkama dnevnog reda. Predlagatelji akata su iznijeli točke dnevnog reda nagon čega je po svakoj točci uslijedila iscrpna rasprava gdje su vijećnici imali potpunu slobodu u broju pitanja i replika na dobivene odgovore bez vremenskog ograničenja. Rasprava je zaključena glasovanjem po točkama.

Želim posebno naglasiti izmjene Statuta Grada Vodica i izmjene  Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vodica kojima smo prionuli radi usklađenja sa zakonom,  veće transparentnosti i otvorenosti te kontrole rada Gradonačelnika i Gradskih službi kako bi Gradska uprava bila u pravom smislu riječi  servis građanima.Od sada će gradsko vijeće predlagati  predstavnike  upravnih tijela u trgovačkim društvima kojima je Grad Vodice osnivač ili suvlasnik tako da bi građani preko vijećnika imali bolju kontrolu nad radom tih društava.

Od sada će na prvoj sjednici uz polaganje prisege vijećnika prisegu polagati i Gradonačelnik što do sada nije bio slučaj.

Od sada će prijenosi sjednica Gradskog vijeća biti prenošeni uživo putem internetskih stranica Grada i putem medija.

Na ovoj sjednici je prihvaćena  odluka o transparentnosti Proračuna Grada Vodica čime će se omogućiti sudjelovanje građana u nadzoru trošenja javnog novca te će se  proračun Grada Vodica u cijelosti učini otvorenim građanima. Isto će se postići putem online aplikacije uporabom koje građani mogu bez problema dobiti podatke o svim pojedinačnim isplatama iz proračuna (koliko se nešto platilo, kome se platilo i sl), iako su se na internetskoj stranici Grada Vodica  i do sada objavljivali podaci o proračunu i izvršenju istog, za građane koji se ne razumiju u računovodstvo, ti podaci su  većinom bili nerazumljivi i zapravo nedostupni. Ovom odlukom omogućit će se potpuna otvorenost proračuna Grada Vodica te transparentnost rada javne uprave.

Vijećnici su na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Vodica glasovali na slijedeći način;  

1. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vodica, PRIHVAĆENO

2. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vodica, PRIHVAĆENO

3. Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vodica za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine, ODBIJENO

4. Treća izmjena Plana proračuna Grada Vodica za 2021. godinu, PRIHVAĆENO

5. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2021. godinu, PRIHVAĆENO

6. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Vodica za 2021. godinu, PRIHVAĆENO

7. Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Vodica za 2021. godinu, PRIHVAĆENO

8. Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, PRIHVAĆENO

9. Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, PRIHVAĆENO

10. Izmjene i dopune Prijedloga Programa gradnje nove vodovodne mreže u 2021. g., PRIHVAĆENO

11. Odluka o dopunama Odluke o reguliranju prometa u dijelu grada Vodica, PRIHVAĆENO

12. Odluka o dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Vodica, ODBIJENO

13. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na čest. zem. 7192/28 i 7192/29 K.O. Vodice, PRIHVAĆENO

14. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području grada Vodica, PRIHVAĆENO

15. Zaključak o davanju prethodne suglasnost na Prijedlog Izmjene Statuta Dječjeg vrtića Tamaris Vodice, PRIHVAĆENO

16. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti premještanja nepropisno zaustavljenih vozila na području Grada Vodica, PRIHVAĆENO

17. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Vodica, PRIHVAĆENO

18. Odluka o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Vodica, PRIHVAĆENO

19. Rješenje o osnivanju i imenovanju Odbora za priznanja, PRIHVAĆENO

20. Rješenje o osnivanju i imenovanju Odbora za naziv ulica i trgova, PRIHVAĆENO

21. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja 2021. godine do 30. lipnja 2021. godine,ODBIJENO

22. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o trošenju sredstava proračunske pričuve Grada Vodica za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. PRIHVAĆENO

Dopuna dnevnog reda 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica

23.Odluka o transparentnosti proračuna Grada Vodica, PRIHVAĆENO

Sjednica je trajala 3,15 sata a zaključena je nakon što se po svim točkama raspravljalo i odlučivalo.

Cjelokupnu snimku sjednice, donesene odluke i zaključke  možete pogledati na Youtube kanalu Grada Vodica.

 

PREDSJEDNIK GV Marko Mačukat

 

djelomob1.jpg