Uto19Pro2023

Pregled Aktualnog sata 15. sjednice gradskog vijeća: Rasprava o ključnim lokalnim temama

U Kulturnom centru Vodice u utorak 19.12. održala se 15. sjednica Gradskog vijeća, koja je bila posvećena raspravi o nizu važnih lokalnih pitanja. Sjednica, odnosno njen Aktualni sat je bila prilika za vijećnike da iznesu svoje zabrinutosti i upite te za gradonačelnika da odgovori na aktualna pitanja.

U Kulturnom centru Vodice u utorak 19.12. održala se 15. sjednica Gradskog vijeća, koja je bila posvećena raspravi o nizu važnih lokalnih pitanja. Sjednica, odnosno njen Aktualni sat je bila prilika za vijećnike da iznesu svoje zabrinutosti i upite te za gradonačelnika da odgovori na aktualna pitanja.

Meri Bandl Valeš iz "Liste našeg mista" uputila je upit o gradonačelnikovim obećanjima vezanim za ulaz u Vodice, te pitala o planovima za rasvjetu i dodatnu traku. Gradonačelnik je odgovorio da su u tijeku pregovori s Hrvatskim cestama i da će se hortikulturno urediti rotori, a u vezi s kanalizacijom spomenuo je skoro potpisivanje ugovora.

Dalje, vijećnica je izrazila zabrinutost zbog promjene radnih uvjeta logopeda u vrtiću. Gradonačelnik je predložio da se ta stvar rješava preko upravnog vijeća vrtića.

Igor Lozančić iz HDZ-a postavio je pitanje o projektu "Zelena strana ulice", na što je gradonačelnik pojasnio da projekt uključuje sufinanciranje rekonstrukcije ulice Artine.

Gordan Fržop, također član HDZ-a, upitao je o napretku izgradnje skejt parka te izrazio slaganje sa izjavom gradonačelnika kako je rotorima primarna funkcija sigurnost prometa a ne estetika. Gradonačelnik je informirao da je javni natječaj završen i da se park očekuje do ljeta. 

Branimir Marić iz HDZ-a istraživao je mogućnosti za poduzetnički inkubator. Gradonačelnik je objasnio da je objavljen poziv za sufinanciranje i da se čeka na odobrenje.

Giordana Radin Mačukat HDZ iznijela je pitanje o humanitarnoj akciji za Elu i mogućnosti da se vijećnici odreknu prosinačke naknade. Gradonačelnik je istaknuo da grad analizira situaciju svih potrebitih djece u Vodicama, da će osigurati sredstva u proračunu.

Ivica Slavica iz MOST-a izrazio je svoju zabrinutost u vezi s greškama u gradskim investicijama. Gradonačelnik je uvjeravao da se sve radnje provode prema propisima i planu.

Na kraju, Auror Friganović iz Nezavisne Liste Stipe Petrina pitao je o pristupu stanara nakon rekonstrukcije bivše D8 ceste. Gradonačelnik je naglasio da pristup nikome neće biti otežan niti zatvoren.

Više u video prijenosu na FB stranici portala Infovodice

 

TVOJA REAKCIJA NA ČLANAK
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0