Sri28Velj2024

Grad Vodice objavio javni poziv za iskaz interesa pripadnika ciljanih skupina za sudjelovanje u programu „Zaželi – prevencija institucionalizacije“- projekt „Nove mogućnosti 4!“ S.F.3.4.11.01.0048

Grad Vodice je objavio javni poziv za iskaz interesa pripadnika ciljanih skupina za sudjelovanje u projektu "Zaželi – prevencija institucionalizacije" pod nazivom "Nove mogućnosti 4!", koji je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" za razdoblje 2021.-2027.

Photo by Andrea Piacquadio: https://www.pexels.com/photo/joyful-adult-daughter-greeting-happy-surprised-senior-mother-in-garden-3768131/

Grad Vodice je objavio javni poziv za iskaz interesa pripadnika ciljanih skupina za sudjelovanje u projektu "Zaželi – prevencija institucionalizacije" pod nazivom "Nove mogućnosti 4!", koji je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" za razdoblje 2021.-2027.

Cilj projekta je povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi, s posebnim naglaskom na pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom.

Za sudjelovanje u projektu, definirane su dvije ciljane skupine:

Osobe starije od 65 godina koje žive u samačkom, dvočlanom ili višečlanom kućanstvu i čiji mjesečni prihodi ne prelaze određeni postotak prosječne starosne mirovine, a koji istovremeno ne koriste druge oblike institucionalne pomoći.

Odrasle osobe s invaliditetom (18 i više godina) koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta i koje ne koriste druge oblike institucionalne pomoći, a žive u kućanstvu gdje svi članovi pripadaju nekoj od ciljanih skupina.

Zainteresirani se mogu prijaviti za sudjelovanje u projektu tijekom cijelog razdoblja njegova provođenja. Prijave se podnose putem obrasca za prijavu pripadnika ciljane skupine i obvezno je priložiti potrebnu dokumentaciju koja uključuje potvrdu Porezne uprave o visini dohodaka, potvrdu o upisu u Registar osoba s invaliditetom ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, te obrazac izjave o članovima zajedničkog kućanstva zajedno s preslikom osobne iskaznice ili sličnog dokumenta.

Ovaj projekt pruža iznimnu priliku za osobe iz ciljanih skupina da dobiju potrebnu podršku i usluge koje će im pomoći u očuvanju kvalitete života i neovisnosti, te je važan korak prema socijalnoj inkluziji i sprječavanju nepotrebne institucionalizacije.

Dokumentacija za prijavu kao i detaljan tekst Javnog poziva možete dobiti na stranicama Grada Vodica

https://www.grad-vodice.hr/gradska-uprava/natjecaji-i-pozivi/2024/javni-poziv

 

TVOJA REAKCIJA NA ČLANAK
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0