Uto09Sij2024

Općina Tribunj objavila je javni natječaj za financiranje projekata civilnog društva

Općina Tribunj poziva organizacije civilnog društva da se prijave na natječaj za financiranje projekata za 2024. godinu. Natječaj je otvoren za sve organizacije koje djeluju na području Općine Tribunj i koje svojim aktivnostima doprinose lokalnoj zajednici.

Općina Tribunj poziva organizacije civilnog društva da se prijave na natječaj za financiranje projekata za 2024. godinu. Natječaj je otvoren za sve organizacije koje djeluju na području Općine Tribunj i koje svojim aktivnostima doprinose lokalnoj zajednici.

Projekti koji se mogu prijaviti na ovaj natječaj obuhvaćaju različita prioritetna područja, uključujući razvoj civilnog društva, aktivnosti za djecu i mlade, sport i rekreaciju, te socijalnu skrb i zaštitu zdravlja. Organizacije imaju mogućnost prijaviti projekte, manifestacije ili građanske inicijative koje se odnose na podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga, provedbu projekata, ili organiziranje manifestacija.

Ukupna vrijednost Natječaja iznosi 36.700,00 eura, a rok za podnošenje prijedloga projekata je 8. veljače 2024. godine. Razmatrat će se samo oni projekti koji su pravovremeno dostavljeni i koji u cijelosti zadovoljavaju uvjete natječaja. Ovaj natječaj predstavlja priliku za organizacije da dobiju financijsku podršku za svoje inicijative koje imaju pozitivan utjecaj na zajednicu Općine Tribunj.

Više na https://tribunj.hr/javni-natjecaj-za-financiranje-projekata-od-interesa-za-opcinu-tribunj-koje-provode-organizacije-civilnog-drustva-za-2024-godinu/

 

TVOJA REAKCIJA NA ČLANAK
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0