Uto12Pro2023
Information
Video

Fokus na Parku prirode Dinara: Sanja Mačukat traži odgovore od župana na sjednici županijske sjednice

U Šibeniku je jučer održana 23. sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije. Na sjednici je prihvaćen Prijedlog Proračuna za 2024. godinu, uključujući projekcije za 2025. i 2026. godinu, te Izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu. Sjednicu je vodio predsjednik Stipe Petrina, a prisustvovalo je 31 od 39 županijskih vijećnika.

Fokus na Parku prirode Dinara: Sanja Mačukat traži odgovore od župana na sjednici županijske sjednice

U Šibeniku je jučer održana 23. sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije. Na sjednici je prihvaćen Prijedlog Proračuna za 2024. godinu, uključujući projekcije za 2025. i 2026. godinu, te Izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu. Sjednicu je vodio predsjednik Stipe Petrina, a prisustvovalo je 31 od 39 županijskih vijećnika.

Teme sjednice uključivale su zaštitu okoliša, s naglaskom na Park prirode Dinara. Vijećnica Sanja Radin Mačukat postavila je pitanje županu o trenutnoj fazi projekta Parka prirode Dinara i ažurnosti internet stranica institucija. Posebno je istaknula da su samo stranice Opće bolnice Šibenik ažurne, dok Zavod za javno zdravstvo nema objavljene natječaje. Župan je odgovorio da o sjedištu Parka prirode Dinara nije bilo rasprave na zadnjem sastanku, već se razgovaralo o očuvanju pašnjaka. Naglasio je da bi sjedište trebalo biti u njihovoj županiji, te je izrazio nezadovoljstvo političkim igrama koje su usporile projekt i spriječile prijavu na EU fondove. Što se tiče internetskih stranica, potvrdio je da će se poslati nadzor za objavljivanje potrebnih akata.

Osim ovih pitanja, raspravljalo se i o drugim temama kao što su onečišćenje laguna kod Knina, upravljanje lučkim upravama, te ulaganja u zdravstveni sektor. Župan je istaknuo značajno povećanje ulaganja u zdravstvo, a također i kontinuirana ulaganja u gospodarstvo i poljoprivredu. Sjednica je završila usvajanjem predloženog Dnevnog reda i dodatnih točaka prijedloga.

TVOJA REAKCIJA NA ČLANAK
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Fokus na Parku prirode Dinara: Sanja Mačukat traži odgovore od župana na sjednici županijske sjednice
Watch the video

U Šibeniku je jučer održana 23. sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije. Na sjednici je prihvaćen Prijedlog Proračuna za 2024. godinu, uključujući projekcije za 2025. i 2026. godinu, te Izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu. Sjednicu je vodio predsjednik Stipe Petrina, a prisustvovalo je 31 od 39 županijskih vijećnika.

Teme sjednice uključivale su zaštitu okoliša, s naglaskom na Park prirode Dinara. Vijećnica Sanja Radin Mačukat postavila je pitanje županu o trenutnoj fazi projekta Parka prirode Dinara i ažurnosti internet stranica institucija. Posebno je istaknula da su samo stranice Opće bolnice Šibenik ažurne, dok Zavod za javno zdravstvo nema objavljene natječaje. Župan je odgovorio da o sjedištu Parka prirode Dinara nije bilo rasprave na zadnjem sastanku, već se razgovaralo o očuvanju pašnjaka. Naglasio je da bi sjedište trebalo biti u njihovoj županiji, te je izrazio nezadovoljstvo političkim igrama koje su usporile projekt i spriječile prijavu na EU fondove. Što se tiče internetskih stranica, potvrdio je da će se poslati nadzor za objavljivanje potrebnih akata.

Osim ovih pitanja, raspravljalo se i o drugim temama kao što su onečišćenje laguna kod Knina, upravljanje lučkim upravama, te ulaganja u zdravstveni sektor. Župan je istaknuo značajno povećanje ulaganja u zdravstvo, a također i kontinuirana ulaganja u gospodarstvo i poljoprivredu. Sjednica je završila usvajanjem predloženog Dnevnog reda i dodatnih točaka prijedloga.

TVOJA REAKCIJA NA ČLANAK
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0