Rujan 22, 2016 3295

Mjere programa ruralnog razvoja

Ocjeni sadržaj
(0 glasova)

Lokalna akcijska grupa "More 249" objavljuje serial članaka na portalu Infovodice članke s temama ruralni razvoj, uloga lokalnih akcijskih grupa, EU fondovi, mjere Programa ruralnog razvoja, primjeri dobre prakse u povlačenju bespovratnih sredstava. Cilj ovih članaka je informirati i animirati lokalno stanovništvo na aktivno sudjelovanje u poticanju razvoja zajednice te mogućnostima prijava na natječaje. Dosadašnje članke pročitajte OVDJE, a danas čitajte o mjerama programa ruralnog razvoja

 

U skladu sa Strategijom Europa 2020. i poštujući ciljeve, prioritete i mjere Uredbe (EU) br. 1305/2013 Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske izradilo je strategiju ruralnog razvoja koja je u cijelosti usklađena sa strategijom RH za ulaganje ESI fondove kako je definirano u Sporazumu o partnerstvu. Iz strategije su proizašli slijedeći prioriteti:


1. Poticanje prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima
2. Jačanje isplativosti poljoprivrednog gospodarstva i konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede u svim regijama te promicanje inovativnih poljoprivrednih tehnologija i održivog upravljanja šumama
3. Promicanje organizacije lanca opskrbe hranom, uključujući preradu i plasiranje poljoprivrednih proizvoda na tržište, dobrobit životinja te upravljanje rizikom u poljoprivredi
4. Obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava povezanih s poljoprivredom i šumarstvom
5. Promicanje učinkovitosti resursa te poticanje pomaka prema gospodarstvu s niskom razinom ugljika otpornom na klimatske promjene u poljoprivrednom, šumarskom i prehrambenom sektoru
6. Promicanje socijalne uključenosti, smanjenje siromaštva i gospodarski razvoj u ruralnim područjima
Iz ponuđenog paketa mjera za svaki navedeni prioritet RH je odabrala 16 mjera ruralnog razvoja kojima se postiže njihovo ostvarenje.
- Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja
- Mjera 02 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima
- Mjera 03 – Programi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu – kroz poticanje sudjelovanja u određenim shemama kvalitete s višim standardima zaštite okoliša
- Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu
- Mjera 05 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti
- Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja
- Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima
- Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje isplativosti šuma
- Mjera 09 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija
- Mjera 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene
- Mjera 11 – Ekološki uzgoj
- Mjera 13 – Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima
- Mjera 16 – Suradnja
- Mjera 17 – Upravljanje rizikom
- Mjera 19 – LEADER
- Mjera 20 – Tehnička pomoć
Svaka od navedenih mjera ima svoje uvjete u smislu prihvatljivosti korisnika, prihvatljivih aktivnosti, visine potpore te ostalih uvjeta prihvatljivosti. U slijedećim nastavcima ćemo veću pozornost posvetiti mjerama 04 i 06 koje se odnose na korisnike mala obiteljska gospodarstva i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, kao i mjerama 16 i 19 kojima se potiče suradnja između sudionika u poljoprivredno-prerađivačkom lancu, te poticanje integracije proizvođača u uspostavljanje skupina i organizacija proizvođača.

Poslijednja izmjena dana Četvrtak, 22 Rujan 2016 10:56
djelomob1.jpg