Rujan 30, 2016 3514 Šime Strikoman

MJERA 04 „ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU“

Ocjeni sadržaj
(0 glasova)

Lokalna akcijska grupa "More 249" objavljuje serial članaka na portalu Infovodice članke s temama ruralni razvoj, uloga lokalnih akcijskih grupa, EU fondovi, mjere Programa ruralnog razvoja, primjeri dobre prakse u povlačenju bespovratnih sredstava. Cilj ovih članaka je informirati i animirati lokalno stanovništvo na aktivno sudjelovanje u poticanju razvoja zajednice te mogućnostima prijava na natječaje. Dosadašnje članke pročitajte OVDJE, a danas čitajte o Mjeri 04 - Ulaganje u fizičku imovinu

Mjera 04 „Ulaganja u fizičku imovinu" sadrži 3 Podmjere:
- Podmjera 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva"
- Podmjera 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda"
- Podmjera 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva"
U okviru Podmjere 4.1. potpora se dodjeljuje za operacije:
4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije
Korisnici kod svih operacija su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pod određenim uvjetima:
- U Operaciji 4.1.1. čija ekonomska veličina nije manja od 6.000 EUR-a za ulaganje u sektoru voća, povrća i cvijeća i nije manja od 8.000 EUR-a za ulaganje u ostalim sektorima, te proizvođačke grupe priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda
- u Operaciji 4.1.2. neovisno o ekonomskoj veličini
- u Operaciji 4.1.3. nisu prihvatljive proizvođačke grupe
Pojam ekonomska veličina označava potencijalnu godišnju vrijednost proizvodnje, a ne stvarni promet koji jedno gospodarstvo ostvaruje tijekom godine. Izračunava se temeljem obujma i vrste proizvodnje, a izračun se provodi po FADN (engl. Farm Accountancy Data Network) metodologiji, odnosno po sustavu poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka. Podatak o ekonomskoj veličini za svako gospodarstvo može se dobiti u Savjetodavnoj službi.
Intenzitet potpore:
 do 50% od iznosa prihvatljivog ulaganja
 do 75% iznosa prihvatljivog ulaganja - za ulaganja povezana s Nitratnom Direktivom 91/676/EEC
Potpora se može uvećati za dodatnih 20%
 za mlade poljoprivrednike koji su tijekom 5 godina prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva,
 za zajednička i integrirana ulaganja,
 za ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe)
 za ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP)
 za ulaganja povezana s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (članak 28. Uredbe) i ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe)
Isplata potpore može biti jednokratna ili u najviše 3 rate.
Visina potpore: najniža vrijednost potpore iznosi 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti dok je najviša vrijednost potpore 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, odnosno 2.000.000 eura u operaciji 4.1.1.
Uvjeti prihvatljivosti:
- ulaganja - poljoprivredni proizvodi iz Priloga I. Pravilnika (Narodne novine br. 80/2013, 41/2014 i 107/2014) osim proizvoda ribarstva
- korisnik mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.
- korisnici u teškoćama nisu prihvatljivi kao korisnici (stečaj, likvidacije)
- korisnici u trenutku podnošenja potpore moraju dokazati stručnu osposobljenost za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću:
a) za obiteljsko poljoprivrednog gospodarstva ili obrt
• nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno vlasnik obrta ili jedan od stalno zaposlenih u obrtu ima završen tečaj stručnog osposobljavanja/obrazovanja iz odgovarajućeg područja (formalni tečajevi koje provode učilišta ili tečajevi financirani iz Mjere 1 PRR) ili srednju školu ili fakultet iz odgovarajućeg područja ili je upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u trajanju od najmanje 3. godine
b) za pravne osobe:
• najmanje jedan stalno zaposleni ima završen tečaj stručnog osposobljavanja/obrazovanja iz odgovarajućeg područja (formalni tečajevi koje provode učilišta ili tečajevi financirani iz Mjere 1 PRR) ili srednju školu ili fakultet iz odgovarajućeg područja ili je upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u trajanju od najmanje 3. godine.
c) mladi poljoprivrednik:
• završen tečaj stručnog osposobljavanja/obrazovanja iz odgovarajućeg područja (formalni tečajevi koje provode učilišta ili tečajevi financirani iz Mjere 1 PRR) ili srednju školu ili fakultet iz odgovarajućeg područja ili ima radno iskustvo iz tog područja u trajanju od najmanje 3 godine.

Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje u operaciji 4.1.1. jesu:
- ulaganje u građenje/opremanje objekata za životinje i prostora i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva sa pripadajućom opremom i infrastrukturom
- ulaganje u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opreme za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju i gospodarskih vozila uključujući sektor vinogradarstva
- ulaganje u podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
- ulaganje u izgradnju i/ili opremanje novih sustava za navodnjavanje, te poboljšanje postojećih sustava za navodnjavanja na poljoprivrednom gospodarstvu kao i izvan poljoprivrednog gospodarstva a za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva
- ulaganje u uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje u operaciji 4.1.2. jesu:
- ulaganje u građenje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata, za vlastite potrebe od minimalno 70 posto,
- ulaganje u poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu gnojiva - mineralnog i organskog gnojiva), za vlastite potrebe od minimalno 70 posto
Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje u operaciji 4.1.3. jesu:
a) ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
b) ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
c) ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za obradu, preradu, skladištenje, transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom.

Tags
Poslijednja izmjena dana Petak, 30 Rujan 2016 09:10
djelomob1.jpg