Listopad 09, 2016 3165 Šime Strikoman

Mjera 04: "Ulaganja u fizičku imovinu"

Ocjeni sadržaj
(0 glasova)

U prošlom članku smo predstavili podmjeru 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" i njezine 3 operacije. Upoznali smo se s pojmom ekonomska veličina, kao i uvjetima prihvatljivosti i prihvatljivim troškovima za korisnika. Moramo napomenuti kako je u tijeku izmjena Pravilnika o provedbi mjere 04 te su u Nacrtu predložene izmjene koje se odnose na intezitet i maksimalni iznos potpore.

 

Kako se radi o Nacrtu mi ćemo se i dalje držati važećeg Pravilnika. Ovim putem ujedno pozivamo zainteresirane da se uključe u javnu raspravu koja traje do 10. listopada te putem e-savjetovanja dostave svoje prijedloge i komentare: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=4037

Za sve dodatne informacije možete nas potražiti u uredu LAG-a u Vodicama na adresi Obala Juričev Ive Cota 9.

Sada ćemo predstaviti slijedeće podmjere:
1. Podmjera 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda"
2. Podmjera 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva"

U okviru Podmjere 4.2. potpora se dodjeljuje za operacije:
a) 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (u daljnjem tekstu: Operacija 4.2.1.) i
b) 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije (u daljnjem tekstu: Operacija 4.2.2.).
Korisnici su fizičke i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom proizvoda iz Priloga I. ovoga Pravilnika osim proizvoda ribarstva.

Prihvatljivi nematerijalni troškovi u Podmjeri 4.2. jesu:
a) kupnja ili razvoj računalnih programa,
b) kupnja prava na patente i licence,
c) autorska prava,
d) registracija i održavanje žigova i
e) ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem.
Prihvatljivi opći troškovi u Podmjeri 4.2. jesu usluge arhitekata, inženjera i konzultanata, studije izvedivosti do 10 posto vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, a sukladno članku 16. stavku 1. ovoga Pravilnika.

U okviru operacije 4.2.1. prihvatljivi materijalni troškovi su:

a) ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka s pripadajućom opremom i unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, uključujući rashladnu opremu za sirovo mlijeko, te objekata za preradu voća, povrća, grožđa (osim za proizvodnju vina), aromatičnog, začinskog i ostalog bilja, cvijeća i gljiva s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom uključujući preradu ostataka iz proizvodnje,
b) ulaganje u građenje i /ili opremanje objekata za klanje, rasjecanje, preradu (mesa, jaja) te uskladištenje hrane životinjskog podrijetla s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
c) ulaganje u građenje i/ili opremanje centra (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
d) ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za preradu maslina, komine masline s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
e) ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za preradu žitarica, uljarica i industrijskog bilja s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
f) ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za preradu, punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
g) ulaganje u kupnju mehanizacije, gospodarskih vozila, strojeva i opreme,
h) ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda,

Isplata potpore može biti jednokratna ili u najviše 3 rate.
Visina potpore: najniža 10.000 eura a najviša do 3.000.000 eura (maksimalna visina će biti manja)Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje operacije 4.2.1. jesu:
a) ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
b) ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
c) ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za obradu, preradu, skladištenje, transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom.
(2) Prihvatljiv trošak za sufinanciranje je i stjecanje objekata, strojeva i opreme kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine.
Isplata potpore može biti jednokratna ili u najviše 3 rate.
Visina potpore: najniža 10.000 eura a najviša do 1.000.000 eura

Podmjera 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva" na našem obalnom prostoru neće se značajno koristiti jer se odnosi na šumoposjednike, te ćemo je samo ukratko spomenuti.
Prihvatljivi korisnici su:
1. šumoposjednici
2. udruženja šumoposjednika/šumovlasnika
3. trgovačka društva i druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska, koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama i
4. jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljivi materijalni troškovi su:
1. ulaganja u izgradnju primarne (šumske ceste) i sekundarne (traktorski putovi) šumske prometne infrastrukture (pripremni radovi, radovi na poboljšanju tla, radovi na donjem ustroju, radovi na gornjem ustroju, radovi na površinskim i podzemnim objektima za odvodnju, radovi na izgradnji mostova i drugih objekata šumske prometne infrastrukture, kamenarsko-betonarski radovi, sanacija tla i klizišta, ostali radovi na izgradnji šumske prometne infrastrukture), trošak materijala i rada strojeva, trošak rada, itd.
2. ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture – šumskih cesta, nerazvrstanih cesta i traktorskih putova (rekonstrukcija donjeg ustroja, rekonstrukcija gornjeg ustroja, rekonstrukcija površinskih i podzemnih objekata za odvodnju, rekonstrukcija mostova, rekonstrukcija potpornih i obloženih zidova, itd.), trošak materijala i rada strojeva, trošak rada, itd.
3. ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta za potrebe provedbe projekta u maksimalnom iznosu od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu.
Informacije za podmjeru 4.3. se mogu dobiti u Savjetodavnoj službi Split (odjel za šumarstvo).

djelomob1.jpg