Listopad 14, 2016 3453 Šime Strikoman

Mjera 06 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“

Ocjeni sadržaj
(0 glasova)

Mjera 06 Programa ruralnog razvoja je mjera koja je prije svega zanimljiva malim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, te onima koji žele razvijati nepoljoprivrednu djelatnost u okviru svoga poljoprivrednog gospodarstva.

Do sada su bile raspisani natječaji za podmjeru 6.1. (operacija 6.1.1.) koja je pokazala veliki interes mladih poljoprivrednika te podmjeru 6.3. (operacija 6.3.1) koja je namijenjena malim gospodarstvima.

U ovom broju ćemo dati uvid u prihvatljivost korisnika, aktivnosti i visinu potpore za prethodno spomenute podmjere, dok ćemo o podmjerama 6.2 i 6.4. koje se odnose na pokretanje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima govoriti u slijedećem nastavku.

Podmjera 6.1. Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima

U okviru podmjere 6.1. potpora se dodjeljuje za tip operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima. Moramo spomenuti da se pod mladim poljoprivrednikom misli na osobu stariju od 18 godina a mlađu od 40 godina u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, koja posjeduje odgovarajuća znanja i vještine te je po prvi put postavljena za nositelja poljoprivrednog gospodarstva.

Korisnici su dakle, mladi poljoprivrednici koji
- Su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koji se traži potpora (mladi poljoprivrednik ne smije biti registriran kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva duže od osamnaest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za potporu)
- u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nisu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koji se traži potpora (ali treba biti upisan u Upisniku poljoprivrednog gospodarstva najkasnije prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate ali ne kasnije od devet mjeseci nakon odluke o dodjeli sredstava)

Prihvatljive aktivnosti:
- kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
- kupnja, građenje/opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva
- kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
- kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
- podizanja novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
- uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta
- građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe
- stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda
Visina potpore: 50.000 eura – isplata u 2 rate u razdoblju do 3 godine

Poljoprivredno gospodarstvo za koje korisnik traži potporu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini od 8.000 eura do 49.999 eura.Korisnik treba biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik po osnovi plaćanja poreza na dobit ili dohodak i obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najkasnije prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu treće rate.

Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu potrebno je priložiti poslovni plan.

Podmjera 6.3 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
Potpora se dodjeljuje za tip operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava.
Korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva koje u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini od 2.000 eura do 7.999 eura.
Korisnik je dužan izraditi poslovni plan za razvoj malog poljoprivrednog gospodarstva.
Prihvatljive aktivnosti su iste kao i kod podmjere 6.1. (operacija 6.1.1.)
Visina potpore: 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti
Isplata se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše 3 godine na način da se isplate prve rate u iznosu od 50% izvrši nakon odluke o dodjeli potpore a isplata druge rate slijedi nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu.

Poslijednja izmjena dana Petak, 14 Listopad 2016 17:02
djelomob1.jpg