Listopad 26, 2016 4241 Šime Strikoman

Mjera 06 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja"

Ocjeni sadržaj
(0 glasova)

Podmjera 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

 

U okviru Podmjere 6.2. potpora se dodjeljuje za tip operacije 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti.

Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima. Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini od najmanje 1.000 eura.

Visina potpore: 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti isplativo u 2 rate u razdoblju od najviše 3 godine

Podmjera 6.4. Ulaganje u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti
U okviru Podmjere 6.4. potpora se dodjeljuje za tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima.

Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima. Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini od najmanje 2.000 eura.

Visina potpore: Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500 eura, dok je najviši iznos javne potpore po korisniku 200.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Isplata može biti jednokratna ili najviše u dvije rate.
Kod spomenutih podmjera prihvatljivi su troškovi unutar slijedećih ulaganja:
1. Turizam u ruralnom području (građenje i/ili opremanje građevine i/ili turističke infrastrukture za pružanje turističkih/ugostiteljskih usluga)
2. Tradicijski obrt, umjetnički obrti uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina (građenje i/ili opremanje građevina u kojima se obavlja proizvodnja i/ili trženje)
3. Pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu (građenje i/ili opremanje građevina za pružanje usluga u ruralnim područjima)
4. Prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda koji nisu obuhvaćeni Dodatkom 1 Ugovora o funkcioniranju EU

Uvjeti prihvatljivosti:
- Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje jednu godinu prije podnošenja zahtjeva za potporu
- Ulaganje se provodi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika na području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva
- Korisnik mora izraditi poslovni plan
- Kod ulaganja navedena pod točkom 3. korisnik mora biti registriran i obavljati djelatnost u skladu s posebnim propisima koji uređuju područje obavljanja djelatnosti najkasnije do podnošenja zadnjeg Zahtjeva za isplatu

U svim podmjerama postoje određeni kriteriji za odabir te je potrebno zadovoljiti prag prolaznosti. Veći broj bodova donosi visoka stručna sprema, novo zapošljavanje ili zadržavanje jednog ili više stalnih mjesta, te ukoliko je nositelj ili član gospodarstva bio neprekidno nezaposlen 3 godine ili više prije podnošenja zahtjeva za potporu.U slijedećim mjesecima očekuje se raspisivanje natječaja za navedene podmjere, zato se informirajte na vrijeme i pripremite potrebnu dokumentaciju.

Pravilnike i raspisane natječaje možete naći na slijedećim Internet stranicama:

Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ( http://www.apprrr.hr/ ),

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj ( http://ruralnirazvoj.hr/ )

Lokalne akcijske grupe „More 249" (http://lagmore249.hr/ ).

U slijedećem broju: Uspješne priče

Poslijednja izmjena dana Srijeda, 26 Listopad 2016 17:51
djelomob1.jpg