Travanj 02, 2021

Montažne kućice - Objekti bez građevinske dozvole

Ocjeni sadržaj
(31 glasova)

Bilo koja vrsta kuće za stanovanje, bilo da je riječ o drvenoj, kamenoj, kući od opeke ili kući od armiranog betona, mora biti projektirana i usklađena s prostornim planom, sa Zakonom o gradnji te s određenim propisima. 

Drugim riječima, ona mora ispunjavati određene zahtjeve vezane uz mehaničku otpornost, stabilnost, higijenske uvjete, protupožarne uvjete, energetsku učinkovitost, itd. 

Gradnja stambenih građevina dozvoljena je na građevinskim zemljištima, ali i van njih u iznimnim slučajevima.

Unatoč tomu, montažne se kuće najčešće koriste kao nestambene - one često služe kao kućice za alat ili garaže. Na njih se, stoga, primjenjuje Pravilnik o jednostavnim građevinama, a koji dozvoljava njihovu gradnju bez građevinske dozvole

Naglasak je na tome da one svejedno moraju imati glavni projekt. 

U ovom je kontekstu riječ o montažnim kućicama koje služe kao pomoćni objekti do 50m2 te onima koje se nalaze na zajedničkoj čestici osnovne zgrade. 

One montažne kuće koje se, pak, koriste za stanovanje ili prelaze 50m2, trebaju imati građevinsku dozvolu.

Pravilnik o jednostavnim građevinama

Ovaj je Pravilnik na snazi od 2014. godine te dozvoljava gradnju pomoćnih zgrada do 50m2, potpornih zidova iznad 1m i ogradnih zidova iznad 1,6m. 

Iako ne zahtijeva građevinsku dozvolu, jednostavne građevine moraju biti izgrađene u skladu s pravilima prostornog plana.

Jednostavne se građevine, osim na građevine do 50m2, odnose i na bazene, staze, cisterne, manje poljoprivredne građevine te montažne kuće bez građevinske dozvole.

Gradnja se može obaviti na temelju glavnog ili tipskog projekta.

Smisao Pravilnika o jednostavnim građevinama leži upravo u činjenici da su kategorije građevina na koje se odnosi specificirane za određenu djelatnost, imaju jednostavne dimenzije i male su površine.

Kraće rečeno, montažne kućice do 50m2 u funkciji ili na zajedničkoj čestici osnovne zgrade moguće je graditi bez građevinske dozvole.

Montažne kućice bez građevinske dozvole

Montažne kućice koje su pokretljive, ‘’prijenosne’’, odnosno kućice na kotačima, nazivamo mobilne montažne kućice

Upravo iz razloga što takav tip kuće po svojoj definiciji nije građevina (sukladno propisima), već se pokreće i samo privremeno ostavlja na nekom mjestu, on ne zahtijeva građevinsku dozvolu. 

Kuće na kotačima, drugim riječima, nisu niti zgrade, niti kuće, niti građevine - njih se treba promatrati kao vozila ili kao druga pokretna dobra (kamperi, kamp kućice, kamion prikolica i sl.). Time ih se izostavlja kao predmet Zakona o gradnji.

Stoga, mobilna montažna kućica nije regulirana propisima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, već propisima Ministarstva za promet te nadležnog Ministarstva za turizam.

Iako ne zahtijevaju građevinsku dozvolu, za neke je potreban glavni projekt, odnosno za sve vrijedi postupanje u skladu s prostornim planom (postoje, međutim, kategorije poljoprivrednih objekata za koje nije potrebna niti građevinska dozvola, niti glavni projekt, poput nadstrešnica i plastenika, ali oni ne spadaju u kategoriju montažnih kućica). 

Samo nepostojanje obveze građevinske dozvole, ne znači da se automatski mogu početi graditi.

Konačno, valja naglasiti kako sve one montažne kućice koje su trajno postavljene na određeni položaj, tj. na određeno mjesto, kao takve predstavljaju građevinu te je za njihovo građenje, odnosno za njihovo postavljanje  

Takva montažna kućica sastoji od predgotovljenih dijelova za koje, sukladno Zakonu o gradnji, postoji mogućnost ishođenja rješenja o tipskom projektu za davanje tehničkog rješenja građevine. 

Sponzorirana objava

Foto: https://montazne-kucice.com/novosti/pasivne-kuce/