Travanj 13, 2018 11815

Luka Bilać, predsjednik MO Grabovci

Želimo spriječiti izvjesno izumiranje života u Grabovcima, pravednije definiranje statusa Grabovaca kao i stupanje na snagu Strategije života Grabovaca

Luka Bilać zajedno s kćerkom i nećakom Luka Bilać zajedno s kćerkom i nećakom
Ocjeni sadržaj
(0 glasova)

Sljedeća priča dolazi nam iz naselja Grabovaca, a sugovornik u našoj inspirativnoj priči je Luka Bilać koji posebno za vodički portal govori o dotičnom naselju, saznajemo više informacija o tome na koji način će kao predsjednik Mjesnog odbora pomoći svojim mještanima, govori o glavnoj problematici naselja kao i projektu „Grabovačke kuće" kao jednom vrlo zanimljivom projektu.


Za početak ćemo napomenuti da je naš sugovornik Luka Bilać rođen 1972. godine, obiteljski čovjek, inženjer elektrotehnike, dragovoljac Domovinskog rata i Hrvatski ratni vojni invalid te umirovljeni časnik Hrvatske vojske odgovarao na vrlo važna pitanja koja se tiču problematike naselja Grabovaca kao i rješavanja najvećih problema sela koje administrativno spada pod Grad Vodice.

Osim svestranog životopisa Luka Bilać je od strane mještana dobio povjerenje za treći mandat za predsjednika Mjesnog odbora Grabovci. Osim ove vrlo važne uloge Luka voli održavati svoj maslinik i vinograd, čitati knjige iz područja hrvatske povijesne prošlosti, slušati domoljubnu i bogoljubnu glazbu te progressive i dream house glazbu iz devedestih.

DJI_0048.JPG

U Grabovcima se bilježi kontinuirani rast stanovništva

Grabovci su od Grada Vodica udaljeni 12 km u smjeru sjevera, položeni uz državnu cestu D27, jugozapadno od iste, na ukupnoj površini od oko 13 hektara. U Grabovcima živi 90 stanovnika od čega su 26-ero djeca i mladi do trideset godina. Ukupan broj branitelja Domovinskog rata je 20, ali također ovdje i živi jedna udovica nestalog vukovarskog Hrvatskog branitelja i jedna udovica civilne žrtve Domovinskog rata.

Grabovci su selo koje je u Domovinskom ratu bilo kratko okupirano, a od rata tamo prevladava kontinuirani rast stanovništva. Također u Grabovcima su povratnici i doseljenici koji su kupili teren ili stambenu jedinicu i sagradili kuću.

Predlažemo Gradu Vodicama rješenja koja su u interesu komunalne infrastrukture

Uloga predsjednika kao i svih članova Mjesnog odbora je definirana zakonom, Statutom Grada Vodica i pravilima Mjesnog odbora koja donosi sam Mjesni odbor.

Važno je napomenuti da je ovdje rad isključivo volonterski, a kao najvažniju dužnost možemo izdvojiti predlaganje Gradu Vodicama onih rješenja koja su u interesu razvoja komunalne infrastrukture Grabovaca kao i donošenje planskih dokumenata kojima će se osigurati potrebni uvjeti za opstanak i ostanak u Grabovcima. Sva ulaganja na području Grabovaca su direktno iz proračuna grada Vodica ili lobiranjem gradonačelnice i službi grada, kao što je bio slučaj prema HEP-u prilikom rekonstrukcije nisko-naponske mreže, odnosno putem saborske zastupnice Branke Juričev Martinčev prema Ministru državne imovine glede izvlaštenja terena predviđenog za izgradnju Grabovačke kuće.Dakle, bez pomoći grada ne može se ništa. Sa sadašnjom gradonačelnicom Dr. Nelkom Tomić imamo odnos pun razumijevanja naših potreba i želje za rješavanje istih. Kako su potrebe i mogućnosti dosta često u oprečnoj vezi mi smo izuzetno zadovoljni što su ove, a i u projekcijama proračuna za naredne dvije, godine sredstva za potrebe ulaganja u Grabovce povećana sa 100.000,00 kn na 200.000,00 kn. „

DJI_0066.JPG

Uvijek smo na raspolaganju svojim mještanima

Luka Bilać kao predsjednik Mjesnog odbora prvenstveno zastupa interese razvoja cijelog mjesta kao i dostupnost mještanima na osobnoj razini kao i razne usluge koje im zatrebaju. Kao što je rekao naš sugovornik:

„Posebno smo bili angažirani u pomoći mještanima u postupku legalizacije bespravne gradnje i dobivanju rješenja o obnovi koja zamjenjuju građevinsku, lokacijsku i uporabnu dozvolu preko Ureda za obnovu Ministarstva graditeljstva."

Postoji mnogo ideja za razvoj Grabovaca, no važno je napomenuti da svaka ideja ima financijsku komponentu koja je ograničavajući faktor jer se sve vezano za razvoj financira isključivo iz proračuna Grada Vodica, a bilo bi dobro da se u budućnosti takve stvari promjene.

Neriješeni imovinsko-pravni odnosi kočnica su bilo kojeg razvoja Grabovaca

Prije svega voljeli bismo naglasiti da su Grabovci mali i kao takvi nikada nisu bili zanimljivi onima koji su odlučivali tako da su do Hrvatske samostalnosti sva ulaganju u infrastrukturu (asfalt kroz selo, kopanje rupa za stupove za struju, izgradnja vodovode mreže kroz selo, izgradnja crkve i groblja) išla isključivo samodoprinosima samih mještana. Slijedom toga naselje nikada nije bilo urbanizirano niti su mještani bili u mogućnosti rješavati svoje imovinsko-pravne odnose. Upravo glede toga pod zajednički nazivnik kao ključni problem ističe se neriješeni imovinsko-pravni odnosi prema RH koji su uzrok svih problema i kočnica bilo kojeg razvoja Grabovaca.

Sjednice Vijeća dotičnog naselja održavali su se po privatnim kućama budući da naselje nema nikakav javni prostor, a svatko od mještana mogao je sudjelovati sa svojim prijedlozima i mišljenjima, a na kraju svakog mandata pisanim putem podnosilo se kompletno izvješće o radu koje je dostavljeno svim obiteljima kao i iseljenicima koji imaju nekretnine u Grabovcima.

Strategija života Grabovaca

Luka Bilać kao začetnik projekta rekao je :„Radna verzija nosi naslov Stategija života Grabovaca čiji je cilj snimanje postojećeg stanja života i uvjeta življenja u Grabovcima te sveobuhvatan prijedlog mjera kako bi se održao život u Grabovcima, odnosno prijedlog svih mjera koje je nužno žurno poduzeti, sukladno pozitivnim zakonskim propisima RH kao i izmjenom i dopunom mjera koje su u nadležnosti jedinice lokalne i područne samouprave kako bi se osigurali preduvjeti za opstanak, a najvažnije je ostanak mladih bez kojih neće biti ni života u Grabovcima ni Grabovaca. Nastojali smo obuhvatiti što više segmenata koji su važni za život Grabovaca, ukazati na probleme i ponuditi konkretna rješenja.

Glede toga radna verzija je poslana stručnjacima iz raznih područja, svim obiteljima u Grabovcima, našim iseljenicima i studentima od kojih smo molili da svatko u svome području dade prijedlog, primjedbu i sugestiju. Nakon toga mi u Mjesnom odboru planiramo pročistiti tekst i Strategiju na sjednici vijeća ozakoniti i dostaviti u gradsku upravu grada Vodica. I tek tada počinje traženje radnih sastanaka sa službama grada Vodica, županije šibensko-kninske i nadležnim ministarstvima kako bi istu proveli i tako osigurali život u Grabovcima."

DJI_0060.JPG

Kako je nastala ideja o pisanju opsežnog plana

„Najvažniji motiv koji nas je vodio za izradu navedene strategije je da će Grabovci u jako kratkom roku za manje od deset godina ukoliko se ne poduzmu neke žurne i nužne mjere izgubiti 30 % stanovništva! Svjesni smo da sredstvima predviđenima od Grada Vodica ne možemo zadovoljiti nagomilane potrebe i baš zato službe Grada Vodica trebaju uložiti dodatan napor da pronađu i druge izvore financiranja dok još imamo za koga tražiti jer ako se ostvare negativne prognoze tada više neće biti važan ni asfalt, ni struja, ni voda, ni Internet kao ni ništa drugo.

Upravo zbog toga je i ova strategija nazvana Strategijom života jer ne bude li života neće biti potrebe ni išta razvijati. Zato ćemo kucati na svaka vrata i nećemo prestajati jer još uvijek imamo vjeru da će se naći netko kome će biti stalo i tko će moć promijeniti izvjesno odumiranje života u Grabovcima. Teško je reći koliko smo vremena radili na Strategiji jer zapravo kontinuirano radimo zadnjih osam godina i samo smo ujedinili sve naše dosadašnje planove i informirali se o iskustvima iz drugih sredina."

„Na području grada Vodica Grabovci su jedino mjesto koje nema nikakav javni i društveni prostor iako su prve inicijative s konkretnim koracima, samodoprinosom, napravljeni iskopi i betonirani temelji krenule još osamdesetih godina prošlog stoljeća. Međutim spletom raznih okolnosti od svega toga ništa se nije pomaknulo od početka, sve do donošenja UPU-a za Grabovce 2016. godine, kada su se stekli potrebni preduvjeti da se uopće išta može počinjati. Sa gradom Vodicama dogovoreno je pokretanje postupaka koji prethode krajnjem, a to je izvlaštenje RH sa područja na kojem je planirana gradnja iste, i postoji obećanje Ministra državne imovine da će potpisati darovanje terena nakon što mu se dostavi kompletan projekt i osmisli cijeli prostor.

Nedavno je grad Vodice potpisao ugovor sa arhitektom Mirkom Sladoljevom koji ima zadatak izrade projektne dokumentacije. Ako sve bude po planu do kraja ove godine bi trebala biti riješena sva dokumentacija i dozvole, i zapravo tek tada slijede pravi izazovi, a to je zatvaranje financijske konstrukcije. Držim da ovaj projekt zaslužuje najveću moguću pozornost i da treba uložiti maksimalan napor kako bi se složila kvalitetna priča, pripremio projekt i zatražilo financiranje istoga putem europskih fondova."

Želimo pravednije definirati status Grabovaca

„Usporedba života u Vodicama i Grabovcima ovisi o tome koje kriterije zadamo. Ako primjerice govorimo o stupnju razvoja komunalne infrastrukture, dostupnosti javnih i društvenih sadržaja, kao i javne uprave onda se uopće nije pravedno uspoređivati. Posebno zbog toga što su potrebe zapravo svima iste, a mnogih mogućnosti ostvarenja potreba u Grabovcima zapravo i nema.

Glede toga ćemo, nakon usvajanja naše Strategije, od grada Vodica tražiti potpuno novi i, po nama, pravedniji pristup definiranja statusa Grabovaca po pitanju određivanja zona i koeficijenata koji su osnova za izračun raznih doprinosa. Nadalje, važno je napomenuti da je život u Grabovcima sada i prije 30-ak i više godina neusporediv i da na primjer oblik turizma koji mi možemo ponuditi se ni po čemu ne može usporediti sa onim što se turistima nudi u Vodicama, i zato Grabovci trebaju tražiti svoje posebno mjesto, gdje je također važno napomenuti da je teško ponuditi nešto što već nije ponuđeno na tržištu. Ipak držim da je budućnost turizam uklopljen u poljoprivrednu proizvodnju.

U Grabovcima je aktivno 10 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG-ova) i svi su dopunska djelatnost. Od poljoprivrednih kultura osnovne su vinogradarstvo i maslinarstvo, manjim dijelom bajami i smokve, dok je zadnjih nekoliko godina trend smanjivanja vinograda i podizanje nasada smilja. U stočarstvu prevladavaju ovce i koze, krava više uopće nema, nakon što im se godinama broj značajno smanjivao. Isto je i sa višnjama, kojih gotovo da i nema, jer otkupa nema, a prije Domovinskog rata svaka obitelj je proizvodila višnje u tonama."

Kada smo upitali Luku koji su mu konkretni planovi vezani za razvoj i boljitak naselja rekao je sljedeće:

"Kao predsjednik Mjesnog odbora ja sam samo osoba koja predstavlja Mjesni odbor, a u radu istoga osim dvoje dugogodišnjih suradnika Dalibora Kendeša i Tomislava Brusana iz HDZ-a, u novom sazivu Vijeća Mjesnog odbora imamo i dvoje jako mladih nestranačkih ljudi Šimu Kendeša i Nikolinu Kendeš, te smo svi skupa u radnoj verziji izrade Strategije glavni naglasak stavili na prijedlogu mjera za život mladih, odnosno raznih beneficija, darovanja i oslobađanja kako bi im pomogli da riješe svoj stambeni status, kako bi studente motivirali da se nakon studija vrate u Grabovce i u istima ostanu, jer o njima ovisi i opstojnost Grabovaca. O konkretnim prijedlozima držim da ih nije primjereno navoditi dok Strategija ne bude prihvaćena i dostavljena gradu Vodicama."

DJI_0056.JPG

Grabovačka kuća je najvažnija za razvoj sela i ostanak mladih

Jedna od najvećih potreba za razvoj sela kao i ostanak mladih u selu je Grabovačka kuća. Ideja je da u prizemlju bude multifunkcionalna dvorana, a na katu četiri prostorije; za Vijeće Mjesnog odbora, za športske i druge udruge, za djecu i za odrasle treće dobi. Njenom izgradnjom dobit će se prostori u kojima će se odvijati cjelokupan javni, društveni i športski život Grabovaca, gdje će se mladi imati gdje sastajati, djeca igrati i družiti, mještani treće dobi provoditi zajedničko vrijeme, a da nisu nikome na teret i dosadni, gdje će Vijeće Mjesnog odbora imati gdje održavati svoje sjednice, gdje će biti prostor za održavanje izbora, gdje će mladi imati prostor za održavanje svojih zabava i neće morati ići dalje od svoga sela da bi se družili sa svojim vršnjacima.

Jedan od velikih motiva mladima da ostanu u svom selu je postojanje prostora u kojem će moć pozivati goste, održavati razna predavanja, tribine, promocije i slično. „

Autor: Marina Jakšić

Poslijednja izmjena dana Petak, 13 Travanj 2018 19:14
djelomob1.jpg