Travanj 07, 2017 3431

Potrošački kutak: Kako pomoći prezaduženima i blokiranima

Ocjeni sadržaj
(2 glasova)

Želimo li postati zemlja u kojoj postoji i zakonodavna obveza lokalnih vlasti za pružanje savjeta u pogledu prezaduženosti, koje usluge se obično financiraju iz javnih izvora i uglavnom su besplatne za korisnika.

 

Činjenica je, da prevelika osobna zaduženost, postala veliki problem u Hrvatskom društvu ali i šire, pa čak i u čitavom svijetu.

Financijska pismenost već u osnovnim školama!

U takav nastali sveopći problem, da tako kažem, uključile su se sve institucije, kako nositelji pravne zaštite potrošača, različite gospodarske i obrtničke komore ili udruženja koja mogu imati interes u zaštiti prava potrošača, u financijskom opismenjavanju stanovništva kao i udruge civilnog društva, tako i mnogi pravni stručnjaci, analizirajući kako doskočiti nastalom problemu, ili ga preduhitriti i na koji način osigurati najbolju zaštitu potrošača, vodeći pri tome računa koje su prakse i u ostalim zemljama, odnosno kakva je praksa rehabilitacije dužnika.

Na prezaduženost građana svakako je najvećim dijelom utjecao iznenadni gubitak zaposlenja, naravno također i druge neočekivane promjene u životu pojedinaca, smanjenja razine primanja prouzrokovan gospodarskom krizom, ili povećanih izdataka zbog bolesti i sl., možda i prevelike potrošnje izazvane nametanjem komercijalnog ponašanja.

Uvidjevši u prezaduženosti veoma ozbiljan problem, Europska komisija je dala prijedlog određenog sustava koji bi sprječavao ili ublažavao osobne prezaduženosti potrošača, a sastoji se od prvenstveno "prevencije", rješavanja problema koji nastaju na financijskom tržištu, zatim pomaganja, i na kraju rehabilitacije dužnika.

Prevencija

Pod pojmom "prevencije" misli se na financijsko obrazovanje i osposobljavanje usmjereno na razvoj financijske pismenosti, odgovorno pozajmljivanje te što prije uključenost vjerovnika (bilo banke ili drugih vjerovnika).

Držim, da nam tu nije potreban stav Europske komisije, da bi svi mi, potrošači shvatili od kolike je izuzetne važnosti danas financijska pismenost, međutim ima nešto drugo s čime se ja osobno slažem, a to je stav Europske komisije da zbog izuzetne važnosti, sa opismenjavanjem bi trebalo započeti već u osnovnim školama. Ovakvim stavom ne želim zadirati u sustav obrazovanja, već jednostavno kao građanin – potrošač, a i kao osoba koja, na određeni način sudjeluje u zaštiti potrošača, uočavam problem čija prevencija bi sigurno bila u implementaciji programa obrazovanja u osnovnim školama prilagođeno uzrastima, kao posebno područje financijske pismenosti.Rehabilitacija dužnika

Rano uključivanje vjerovnika (kreditora), ističe Europska komisija, pokazalo se kao jako korisna mjera. A kao posebno dobar primjer može se istaknuti britanska Savjetodavna služba za financije i proračun. Služba je predviđena za pojedince i obitelji, najčešće s niskim dohotkom, koji trebaju pomoć oko osobnih financija. Usluga je besplatna za korisnike i povjerljiva. Slični programi razvijeni su u Austriji i Njemačkoj.

U Finskoj i Nizozemskoj, postoji i zakonodavna obveza lokalnih vlasti za pružanje savjeta u pogledu prezaduženosti. Takve se usluge obično financiraju iz javnih izvora i uglavnom su besplatne za korisnika.

U Belgiji pozitivan utjecaj ima Zakon o kolektivnom podmirenju duga i to tako što osoba zadužena kod različitih vjerovnika obraća se za pomoć opunomoćenom i stručnom posredniku koji stupa u kontakt sa svim vjerovnicima i zajedno pronalaze rješenje problema. Kao pozitivan primjer, može se navesti Fond protiv prezaduženosti koji duži niz godina uspješno posluje u Belgiji.

Nastojala sam vam približiti stav Europske komisije i navesti vas na promišljanja o navedenim programima na primjerima Finske, Nizozemske, Belgije, kako bi i vi mogli zauzeti svoj stav o ovom velikom problemu današnjice.

Držim da nema razloga da ne usvojimo dobre primjere i kod nas, prezaduženi i blokirani ne smiju biti sami u nastaloj situaciji već im društvo mora pružiti određenu pomoć.

Poslijednja izmjena dana Petak, 07 Travanj 2017 15:08
djelomob1.jpg