Rujan 21, 2017 3387 Ilustracija / Pixabay

DAVID I GOLIJAT - potrošači u sustavu rješenja potrošačkih sporova

Ocjeni sadržaj
(4 glasova)

Razmišljajući o zaštiti potrošača svakako mi pada na um usporedba Davida i Golijata. S jedne strane imamo Golijata,"profesionalca" velike ekonomske snage koji stalno ulazi u iste pravne odnose, a s druge Davida, nekoga tko nema ekonomsku snagu koja se može mjeriti s onom druge strane, ni znanje, pa ni podršku kojom bi mogao parirati toj drugoj ugovornoj strani, tu neravnotežu trebalo bi na neki način neutralizirati kako ne bi utjecala na rješavanje spora.


Preuzimajući europska rješenja, europsku pravnu stečevinu u bilo kojoj sferi, u svoj pravni sustav (nisam protiv), ali možda se trebamo zapitati je li ta stečevina dobra ili nije, i kakva je ona zapravo?
O tome bi trebalo raspravljati i zapitati se je li to što se od nas traži uvijek primjereno i je li to dobro za nas, vodeći računa o prilikama i načinu života naših građana, kao i o tradiciji, te shodno tome urediti i regulativu.

Konkretno kod zaštite potrošača pitamo se što bi to trebalo biti u središtu sustava same zaštite potrošača i koje bi trebale biti osnove rješavanja potrošačkih sporova o kojima bi se trebalo voditi računa prilikom oblikovanja zaštite potrošača. Sadašnji pristup zaštiti potrošača se pokazuje ipak kao nedjelotvoran, a sudski sporovi dugo traju s krajnjim ishodom visokih sveukupnih troškova.

Potrošački sporovi, su sporovi između stranaka koje imaju prvo, nejednako iskustvo, različitu financijsku i pregovaračku snagu, različito znanje materije u pogledu ugovora koje sklapaju s drugom, profesionalnom stranom. Sve to ukazuje da je potrošač ona slabija strana i da treba uživati posebnu zaštitu. Takva nejednakost u položaju može se manifestirati na razne načine, a jedna od važnih svakako su troškovi postupka (koji bi se trebali urediti razmjerno ekonomskoj snazi, ali i interesima stranaka u sporu).

Važno je još kazati da potrošači imaju i različitu mogućnost utjecanja na sadržaj ugovora, odnosno diktiranja uvjeta iz ugovora. Sporovi koji nastaju u velikom su broju slični, no uglavnom su male vrijednosti, a interes suprotstavljenih strana je različita, zbog čega ne postoji jednaka spremnost da se prihvati kompromis te da se spor riješi nagodbom. Sve to vodi pitanju kakav nam je onda sustav zaštite potrošača potreban?

Između ostalog, prvenstveno nam je potreban sustav u kojem bi trebalo poticati izvansudsko rješavanje, konsensualno rješavanje potrošačkih sporova i oblikovati procesne institute koji stimuliraju da, gdje je god to moguće, spor završi sporazumom i nagodbom. A sporazumna su rješenja najfleksibilnija i redovito najtrajnija, te bi trebala biti osnovnom sustava rješavanja potrošačkih sporova.

U klasičnim sporovima, tipično je da cijena i trajanje sudskog postupka obeshrabri većinu potrošača od pokretanja postupka sudske zaštite. Suočeni sa postojećim sustavom zaštite njihovih prava, potrošače često zahvati apatija te se radije odriču svojih prava negoli što ulaze u dugotrajne sudske sporove koji izazivaju znatne troškove i imaju nesiguran ishod.U svakom slučaju sadašnji tijek zaštite potrošača, iako uznapredovao nikako nije zadovoljavajući u stvarnoj zaštiti slabije strane, zbog čega je potrebno pronaći oblike mehanizma koje bi u kombinaciji pojedinih elemenata konvencionalnih metoda pronašli novi nekonvencionalni sustav zaštite na zadovoljstvo obje strane i Davida i Golijata. Dobar pravac za sada bi bio promišljanje o Davidu i Golijatu, kako bi ih razumjeli, njihove probleme i potrebe.

O arbitraži i drugim alternativnim metoda rješavanja sporova slijedećom prilikom promišljajući kada je arbitraža u pitanju, o tome ima li ili ne netko treći pravo donijeti konačnu i obvezujuću odluku, bez mogućnosti da sud donese konačnu odluku.

Poslijednja izmjena dana Četvrtak, 21 Rujan 2017 15:17
djelomob1.jpg