Lipanj 12, 2018 3648

Tvrtka Leć objavila Javni natječaj za davanje u zakup prodajnih mjesta zelene tržnice Vodice

Ocjeni sadržaj
(0 glasova)

Tvrtka Leć objavila Javni natječaj za davanje u zakup prodajnih mjesta zelene tržnice Vodice putem prikupljanja pisanih ponuda


Ponuditelji su obvezni u svojim ponudama upisati radno vrijeme, kod ponuditelja koji se odluče za rad popodne u periodu od 15.06. – 15.09. mjesečna cijena zakupa uvećava se za 40% i plaća kao jednokratna naknada.

Ugovor o zakupu sklapa se na period od 5 godina i može se raskinuti protekom godine dana od dana sklapanja. Pisane ponude prikupljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na www.lec.hr, zaključno do 19.06.2017. godine u 14,00 sati.

Pisane ponude s traženim dokazima i prilozima i označenom visinom zakupnine treba dostaviti u zatvorenim omotnicama na adresu:
LEĆ d.o.o., Obala Juričev Ive Cote 9, 22211 Vodice
Povjerenstvo za natječaje
„Natječaj za zakup prodajnih mjesta na zelenoj tržnici u Vodicama – ne otvarati“.

Opće uvjete i detaljan predmet natječaja pogledajte na stranicama Leć-a www.lec.hr

 

djelomob1.jpg