Kolovoz 20, 2019 3478

Obavijest: NATJEČAJ za davanje u zakup vanjskog prostora OŠ Vodice

Ocjeni sadržaj
(0 glasova)
Na temelju „Odluke o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova Šibensko – kninske županije“ („Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije“, broj 7/16) i odluke Školskog odbora, Osnovna škola Vodice raspisuje


N A T J E Č A J
za davanje u zakup vanjskog prostora OŠ Vodice

Predmet natječaja:

1. Vanjski prostor ispred škole za postavljanje kioska do max. 12 m².
Prostor se daju u zakup u viđenom stanju.

Uvjeti zakupa:

1. Prostor se izdaje za pripremu i prodaju marendi te toplih i hladnih napitaka (pružanje
jednostavne ugostiteljsko – trgovačke djelatnosti), a da svojim radom ne ometa nastavu i
ostvarivanje nastavnog plana i programa.

2. Prostori se daje u zakup na vrijeme od jedne školske godine (9.9. 2019. – 31.8.2020.)
odnosno do sklapanja novog ugovora o zakupu ili aneksa ugovora ili otkaza ugovora.

3. Početni minimalni iznos zakupnine je 15,00 kn po m² mjesečno bez mogućnosti priključka
na električnu mrežu škole i bez mogućnosti korištenja unutrašnjih školskih prostora.

Ponude s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i web stranici Škole.
Ponude za zakup javno se otvaraju dana 28.8.2019. u 11:00 sati u prostorijama OŠ Vodice.

Ponude se podnose „Povjerenstvu za procjenu i odabir ponuda“ u zatvorenoj kuverti s naznakom „ Ponuda za zakup prostora - ne otvaraj“ na adresu OŠ Vodice, Stanka Mićina bb, 22211 Vodice.

Ponuda uz podatke o korisniku mora sadržavati dokaz da je natjecatelj registriran kod nadležnog suda odnosno Ureda državne uprave u Županiji.

OŠ Vodice pridržava pravo neprihvaćanja ni jedne ponude bez obzira na ponudbene uvjete.

Ravnatelj
Grgo Friganović
djelomob1.jpg