Travanj 09, 2020 5729 Pixabay

BAZNE STANICE, priopćenje gradonačelnice i stručnih službi Grada Vodica

Ocjeni sadržaj
(1 Glasaj)

S obzirom na poveći broj upita vezanih za postavljanje baznih stanica na području Grada Vodica, ovim priopćenjem Grad Vodice pojašnjava zakonsku regulativu i proceduru postavljanja i puštanja u rad istih. Priopćenje pročitajte ispod

Gradnja, odnosno postavljanje baznih stanica regulirano je propisima Zakona o gradnji i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, iz kojih proizlazi kako za gradnju baznih stanica nije potrebna niti lokacijska niti građevinska dozvola, već je potrebno izraditi glavni projekt, koji se zajedno sa prijavom početka gradnje dostavlja Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gradnju Šibensko – kninske županije.

Prije postavljanja bazne stanice, ovlaštena pravna osoba izrađuje proračun očekivanih razina elektromagnetskih polja te izdaje mišljenje o udovoljavanju propisanih uvjeta. Na temelju podnesenog zahtjeva, uz koji su priloženi proračuni i mišljenje, Ministarstvo zdravstva korisniku izdaje suglasnost za postavljanje bazne stanice.

Nakon izgradnje prijavljuje se pokusni rad bazne stanice tijelu graditeljstva, te javno – pravnom tijelu koje je utvrdilo posebne uvjete. U svrhu obavljanja prvih mjerenja, korisnik bazne stanice istu može pustiti u rad uz prijavu Ministarstva zdravstva o početku iste puštanja u pogon. 

U roku od 3 mjeseca nakon puštanja  rad, pravna osoba, koja ima ovlaštenje od Ministarstva zdravstva provodi prva mjerenja razina elektromagnetskih polja, te izdaje mišljenje o udovoljavanju propisanih uvjeta, a nakon provedenog mjerenja i ishođenog mišljenja korisnik podnosi zahtjev Ministarstvu zdravstva koje izdaje odobrenje za uporabu bazne stanice.

U svrhu zaštite Grada Vodica, u konkretnom slučaju, postavljanja bazne stanice na zgradu „Ex Dekora“ temeljem  provedbe komunalnog nadzora dana 10. ožujka 2020.god. utvrđeno je, da je u tijeku postavljanje bazne stanice na krovu zgrade. Na licu mjesta je od djelatnika zatraženo da se predloži potrebna dokumentacija koju je djelatnik posjedovao i predložio. S obzirom da komunalno redarstvo nema daljnje ovlasti za postupanje, istog dana je obaviještena građevinska inspekcija u Šibeniku radi provjere da li je korisnik ispunio sve zakonske preduvjete za postavljanje iste. Budući da do današnjeg dana nismo zaprimili nikakvo očitovanje Grad Vodice je uputio novi zahtjev građevinskoj i sanitarnoj inspekciji u Šibeniku. 

Nadalje napominjemo kako je Grad Vodice dodatno naručio mjerenje elektromagnetskih polja na području Grada Vodica od Končar instituta za elektrotehniku d.d. te trenutno je u tijeku analiza izmjerenih podataka, te do kraja idućeg tjedna očekujemo cjelokupno izvješće.

Također Grad Vodice će naručiti i dodatno mjerenje zračenja bazne stanice postavljene na zgradi ex Dekor, nakon što ista bude puštena u rad, jer ranije ista nije bila postavljena, te ćemo na taj način dobiti podatke o zračenju za vrijeme kada bazna stanica nije bila postavljena i nakon što je postavljena.

djelomob1.jpg