Kolovoz 19, 2020 3638

Obavijest Gradskog poduzeća za prijevoz školske djece

Ocjeni sadržaj
(0 glasova)

Gradsko poduzeće d.o.o. obavještava sve roditelje (skrbnike) zainteresirane za komunalni linijski prijevoz na relaciji  Srima-Lovetovo -Stablinac -Zatonska ulica-Osnovna škola Vodice u oba smjera (nastavno: linija) da u sjedištu društva Obala Juričev Ive Cota 10 podnesu potrebne Zahtjeve u svrhu ostvarivanja istog.

Nastavno na okolnosti uzrokovane virusom COVID 19, a u cilju poštivanja mjera zahtjeve je potrebno preuzeti sa stranica društva, popuniti te s ogovarajućim prilozima predati u sjedište društva  u predviđenom roku.

Roditelji djece koja ostvaruju pravo na sufinanciranje komercijalne karte u iznosu od 50% utvrđene cijene uz Zahtjev za sufinanciranje dužni su priložiti potvrdu Osnovne škole Vodice i uvjerenje o prebivalištu.

Kriteriji za ostvarivanje prava sufinanciranja temeljem Odluke Grada Vodica su:
-da učenik ima prebivalište na području koje obuhvaća ulice Lovetovo i naselja Srima, te da pohađa Osnovnu školu Vodice, ili
- da učenik ima prebivalište na području Grada Vodica te da se radi o učeniku od prvog do četvrtog razreda Osnovne škole Vodice.

Roditelji djece koja ne ostvaruju pravo na sufinanciranje temeljem Odluke Grada Vodica u obvezi su podnošenja Zahtjeva za izdavanje mjesečne pokazne karte u sjedištu društva bez obveze prilaganja prethodno navedenih potvrda.

U svrhu izdavanja mjesečne pokazne karte za učenike koji nemaju izrađen pokaz na temelju prethodnih godina potrebno je dostaviti fotografiju učenika 30x35mm.

Roditelji dvoje i više djece u svojstvu  korisnika prijevoza, koji ne udovoljavaju kriterijima sufinanciranja temeljem Odluke Grada Vodica ostvaruju popust u visini 50% cijene komercijalne karte odobren od strane Gradskog poduzeća d.o.o. Cijena mjesečne pokazne karte iznosi 250,00 kuna.

Zahtjevi se zaprimaju od četvrtka 20. 08. 2020. godine  zaključno do  ponedjeljka 31. kolovoza 2020. godine.

Naknadno podneseni zahtjevi neće se razmatrati.

U slučaju da broj podnesenih zahtjeva premaši broj maksimalnog broja dozvoljenih sjedećih mjesta u autobusima kojima će se obavljati prijevoz  prednost će ostvariti podnositelj koji je ranijeg nadnevka  podnio Zahtjev.

Na temelju pristiglih zahtjeva konačan popis djece objavit će se na stranicama društva s ostalim relevantnim informacijama.
 

djelomob1.jpg