Srpanj 21, 2022 2620

Obavijest poljoprivrednicima pogođenim nedavnim požarom na području Vodica, Zatona i Rasline

Ocjeni sadržaj
(0 glasova)

Na upit poljoprivrednika pogođenih nedavnim požarom na području Vodica, Zatona i Rasline LAG MORE 249 na svojim je web stranicama objavio sljedeću informaciju:

Trenutni natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. bit će produžen, ali Ministarstvo poljoprivrede za potencijalne korisnike s područja Šibensko-kninske županije planira objaviti novi natječaj za tip operacije 5.2.1.

Preduvjet za prijavu na natječaj je da Nadležno javno tijelo mora proglasiti prirodnu nepogodu u skladu s posebnim propisima koji uređuju ublažavanje i uklanjanje posljedica  prirodnih nepogoda.

Uništeni poljoprivredni potencijal (poljoprivredno zemljište, višegodišnji  nasadi/bilje,  plastenici, staklenici, oprema, poljoprivredna  mehanizacija i priključci, poljoprivredne gospodarske zgrade, domaće životinje) koji je zahvaćen prirodnom nepogodom mora biti potvrđen (verificiran) u Zapisniku o verifikaciji štete kojeg izdaje Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Prema trenutno važećem Natječaju uvjeti prihvatljivosti projekta su sljedeći:

Uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika mora iznositi najmanje 30%.

U trenutku nastanka prirodne nepogode poljoprivredno zemljište koje je zahvaćeno prirodnom nepogodom mora biti u vlasništvu/zakupu korisnika.

Poljoprivredna gospodarska zgrada koja je zahvaćena prirodnom nepogodom mora biti zakonito izgrađena ili u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih građevina. IZNIMNO, ako navedene uvjete nije moguće dokazati, poljoprivrednu gospodarsku zgradu je moguće obnoviti ako je poljoprivredna gospodarska zgrada upisana u Registar farmi ili navedena u Zapisniku o verifikaciji štete u slučaju da se koristi u biljnoj proizvodnji.

Poljoprivredna mehanizacija/oprema koja je zahvaćena prirodnom nepogodom mora biti registrirana (ako je primjenjivo) i u vlasništvu korisnika u trenutku nastanka prirodne nepogode.

Poljoprivredna mehanizacija koja ne podliježe obveznoj registraciji, a za koju korisnik ne može dokazati vlasništvo, mora biti navedena u Zapisniku o verifikaciji štete. 

Oprema za koju korisnik ne može dokazati vlasništvo, mora biti navedena u Zapisniku o verifikaciji štete.

Po završetku projekta poljoprivredna mehanizacija/oprema mora biti registrirana (ako je primjenjivo) i u vlasništvu korisnika, a gospodarska zgrada/objekt mora biti legalna sukladno nacionalnim propisima kojima se uređuje područje gradnje i u vlasništvu/zakupu korisnika.

Domaće životinje koje su nastradale u prirodnoj nepogodi morale su u trenutku nastanka prirodne nepogode biti upisane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) ili ostalim propisanim upisnicima (Evidencija pčelara i pčelinjaka, Registar farmi) u posjedu korisnika.

 

djelomob1.jpg