Siječanj 17, 2023 591

LAG "More 249" poziva poljoprivrednike i ostale zainteresirane na predavanje/radionicu „Energetski potencijal i mogućnost iskorištenja različitih poljoprivrednih ostataka“

Ocjeni sadržaj
(0 glasova)

Predavanje će biti orijentirano na iskorištenje različitih vrsta ostataka iz poljoprivredne proizvodnje u sklopu proizvodnje energije, ali i zbrinjavanja otpada u poljoprivrednoj proizvodnji.
Naime, velik je neiskorišten potencijal ostataka drvne biomase nastale od poljoprivrednih rezidbenih ostataka i uklanjanja nasada, pa je potrebna promocija i edukacija njezinog održivog korištenja kao energetske sirovine.

Cilj predavanja je edukacija poljoprivrednika o činjenici kako biomasa može biti alternativni izvor energije, ali uz pažljivo očuvanje organske tvari u tlu koje je smanjeno korištenjem biomase u energetske svrhe. Isto tako, velik broj poljoprivrednika, ne samo u RH, već i u EU suočava se sa trenutnom situacijom preskupog mineralnog gnojiva, uz istovremenu mogućnost korištenja proizvoda dobivenih obradom poljoprivrednih ostataka i biootpada.
Stoga će jedan dio predavanja biti upravo fokusiran na tehnologiju obrade poljoprivrednih organskih nusproizvoda i biootpada te korištenje pristupačnih sirovina za poboljšanje kvalitete tla iz različitih tehnologija obrade.

Predavanje će održati prof. dr. sc. Neven Voća s Agronomskog fakulteta.

Održat će se ukupno 2 PREDAVANJA:

ŠIBENIK 19. siječnja 2023. u 17:00 sati u Gradskoj knjižnici "Juraj Šižgorić"
TISNO 20. siječnja 2023 u 17:00 sati u Prostorijama KUD-a HARTIĆ, Uska ulica 1


Molimo zainteresirane da svoje sudjelovanje potvrde putem GOOGLE OBRAZAC kako bismo znali okviran broj posjetitelja.

djelomob1.jpg