Dijalekta ne treba stidjeti, nego ga treba njegovati i čuvati. Raznolikost jezika, dijalekata i narječja predstavlja identitet stanovništva koji trebamo očuvati.