Uprava ribarstva, Ministarstvo poljoprivrede je donijela odluke o dodjeli sredstava za 14 projektnih prijava koje su pristigle na natječaj FLAG-a „Galeb“ u vrijednosti 1.974.692,53kn. Na…
Upravni odbor FLAG-a je donio Odluku o produljenju roka za podnošenje projektnih prijava na natječaj za Mjeru 1.2.1. „Jačanje konkurentnosti proizvoda ribarstva i akvakulture“ do…
Na natječaj FLAG-a „Galeb“ za Mjeru 2.1.1. „Razvoj društveno kulturnog sadržaja povezanog sa lokalnom ribarskom i pomorskom baštinom“ je zaprimljeno 6 projektnih prijava. Putem administrativne…
Na natječaj FLAG-a „Galeb“ za Mjeru 1.1.1. „Promocija lokalnog ribarstva, akvakulture, gastronomije i maritimne baštine“ je zaprimljeno 15 projektnih prijava. Putem administrativne kontrole i ocjenjivanja…
Predmet ovog FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 1.2.1. „Jačanje konkurentnosti proizvoda ribarstva i akvakulture“ u okviru odobrene Lokalne razvojne strategije u ribarstvu…
Na natječaj FLAG-a „Galeb“ za Mjeru 1.2.1 "Jačanje konkurentnosti proizvoda ribarstva i akvakulture“ je zaprimljeno 9 projektnih prijava te su sve putem administrativne kontrole i…
Rast stanovništva, otpad, uništavanje šuma, uništavanje staništa / izumiranje vrsta, siromaštvo, nezaposlenost, glad, iscrpljivanje resursa, globalno zatopljenje samo su neki od izazovi 21. stoljeća. Zadaća…
Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Galeb“ poziva nastavno osoblje osnovnih i srednjih škola Šibensko-kninske županije da se prijave na javni poziv za modularno stručno usavršavanje…
Učenici Turističko-ugostiteljske škole Šibenik (TUŠŠ) su tijekom prosinca sudjelovali na dvije izvannastavne aktivnosti u sklopu projekta SEA-Staibability sufinanciranog u sklopu Ureda za udruge Vlade RH…
U organizaciji Europske komisije u Bruxellesu se danas i sutra održava velika konferencija na temu 'Post-2020: Local action in a changing world'. Naš ribar Nino Mrvica…
Stranica 1 od 3