U sklopu 11. Tjedna solidarnosti Hrvatskog Caritasa sa crkvom i ljudima u BiH, u subotu 27. veljače u organizaciji Zajednice Hrvata BiH Šib.-knin.županije u Kulturnom…