Vodice je u prošlom stoljeću bilo isprepleteno mrežom zarova (kanala oborinskih voda) kojim je voda za velikih kiša bila usmjeravana u more.
Zbog izgradnje kanalizacijskog sustava stanovnici predjela Blata morali su tražiti alternativne pravce prometovanja vozilima do svojih kuća. Za neke stanovnike Blata je jedini način prometovanja…