05 Velj 2018 Ilustracija / Pixabay
    606

Dječji vrtić Tamaris dobio logopeda

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
0

Dječji vrtić Tamaris u svoj stručni tim od veljače ove godine uključio je logopeda te kvaliteta usluga koje vrtić pruža od sada će biti još bolja.


Logopedi su stručnjaci osposobljeni za rad na prevenciji, probiru, otkrivanju, procjeni , dijagnostici, savjetovanju, rehabilitaciji i tretmanu poremećaja humane komunikacije. Bave se poremećajima jezika, govora i glasa, poremećajima u čitanju i pisanju, poremećajima oralno – laringealnih funkcija te poremećajima u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji u osoba s posebnim potrebama ( intelektualne teškoće, poremećaji iz autističnog spektra, oštećenje sluha).

Logopedi nisu samo govorni terapeuti, već je opis njihovog posla vrlo složen i raznolik te ima vrlo važnu ulogu u dječjem vrtiću.

Rad logopeda u dječjem vrtiću obuhvaća :

Rad s roditeljima
upoznavanje roditelja s odstupanjima u govorno – jezičnom razvoju te podučavanje o radu s djetetom kod kuće.

Neposredni rad s djecom

Logoped neposredno radi s djecom s govorno – jezičnim i komunikacijskim teškoćama.

Uz ostale članove stručnog tima, procjenjuje spremnost djeteta za polazak u školu.

Izrađuje stručna mišljenja u suradnji sa stručnim timom.

Rad s odgajateljima

Surađuje s odgajateljima u svrhu prevencije poremećaja i poticanja govorno – jezičnog razvoja djece.

Pruža podršku odgajateljima u odgojno – obrazovnom radu te stručnim znanjem ima za cilj podizati kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa.

Vaša reakcija na temu


Foto video vijesti

  1. Foto
  2. Video
Infovodice - Informativno oglasni portal Grada Vodica