11 Sij 2018 Ilustracija/Arhiva
    320

Raspisan Poziv za podnošenje inicijativa za dodjelu nagrada i priznanja Šibensko-kninske županije u 2018. godini

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
0

Odbor za nagrade i priznanja Županijske skupštine Šibensko-kninske županije poziva trgovačka društva, ustanove, političke stranke, druge organizacije i udruge te građane da podnesu inicijativu za dodjelu nagrada i priznanja Šibensko-kninske županije u 2018. godini.

Nagrade i priznanja Šibensko-kninske županije dodjeljuju se u obliku:

a) Nagrade Šibensko-kninske županije,
b) Grba Šibensko-kninske županije,
c) Plakete Šibensko-kninske županije i
d) Priznanja proglašenjem počasnim građaninom
Šibensko-kninske županije.

Inicijative za dodjelu nagrade ili priznanja moraju biti obrazložene i potkrijepljene potrebnim dokazima o činjenicama koje se u svrhu toga navode, a mogu se dostaviti najkasnije do 10. veljače 2018. godine, na adresu: Šibensko-kninska županija, Županijska skupština, Odbor za nagrade i priznanja, 22000 Šibenik, Trg Pavla Šubića I., broj 2., s naznakom «ZA NAGRADU ŽUPANIJE», ili izravno u pisarnicu Županije.

Ostale informacije mogu se dobiti u službi Tajništva, soba broj 17., kao i na brojeve telefona: 022/460-719, 460-720 i 460-721.

Vaša reakcija na temu


Foto video vijesti

  1. Foto
  2. Video
Infovodice - Informativno oglasni portal Grada Vodica