„Quaranta ore“ – 40 satno Euharistijsko klanjanje pred Presvetim Sakramentom i dvodnevna korizmena duhovna obnova u župi Vodice

Ocjeni sadržaj
(5 glasova)

U korizmenom duhovnom hodu i pripravi za Vazmena otajstva (Kristovu muku, smrt na križu i Uskrsnuće) župljani i vjernici Vodica od 26. O3. do 29. 03. imali su „Quaranta ore“ – 40 satno Euharistijsko klanjanje pred Presvetim Sakramentom i dvodnevnu korizmenu duhovnu obnovu.

Od pete korizmene nedjelje 26. 03. od 12h kada je Presveti Sakrament izložen do srijede 29. 03. navečer, lijepi broj vjernika pojedinačno i zajednički po liturgijskim skupinama ( Žudiji, pripravnici za sv. krizmu s vjeroučiteljicom Valerijom i pripravnici za prvu Pričest i drugi vjeroučenici sa s. Klarom) sudjelovao je i došao se je pokloniti Gospodinu u Presvetom Sakramentu i molio je pred Njim. Molitva je uključivala cjelodnevno klanjanje, meditacije, molitvu Večernje molitve i završetak i blagoslov s Presvetim

U sklopu 40 satnog Euharistijsko klanjanje pred Presvetim Sakramentom, kao duhovna priprema u Župi je kroz dva dana u ponedjeljak 27. 03. i utorak 28. 03. bila i dvodnevna korizmeno duhovna obnova pod nazivom: „Čisto srce stvori mi Bože“ koju je predvodio generalni vikar Šibenske biskupije mons. Marinko Mlakić.

Predvoditelj je na temelju liturgijskih čitanja i Božje riječi govorio o Božjem milosrđu i ljubavi kao najvećem Božjem daru i glavnom odnosu kojima se Bog odnosi prema čovjeku. O grijehu koji čovjeka zarobljava i ruši u njegovu dostojanstvu i raskida milosni odnos s Bogom. Mons. Mlakić naglasio je i čovjekov lažni život u vjeri, lažni moral kojim čovjek pokazuje licemjerstvo i u odnosu prema Bogu i u odnosu prema bližnjemu. Sve se to pokazuje zbog krivog i slabog poimanja grijeha koji danas prevladava među ljudima i samim vjernicima. Put kršćanina je put stalnog obraćenja i svjesnosti da je Božje milosrđe u Isusu Kristu darovano ljudima najveći Božji dar koji nadilazi našu ljudsku grešnost i slabost. Po Božjem milosrđu i vjeri u Isusa Krista i življenju i nasljedovanju Njega i Evanđelja čovjek se može spasiti.

Na kraju drugog dana duhovne priprave mons. Mlakić imao je članovima Župnog pjevačkog zbora nagovor u Pastoralnom centru o važnosti i ulozi Crkvene glazbe i crkvenih dokumenata koji o tome govore u oblikovanju crkvenih pjevača i njihove službe koju imaju u Crkvi, župi i bogoslužju.

djelomob1.jpg