Pet15Ožu2024
Information
Video

Šibensko-kninski župan Marko Jelić otkriva buduće planove i izbornu strategiju

U ekskluzivnom intervjuu za emisiju "Županijski bagatin" koju vodi Lucija Cvitan, Šibensko-kninski župan Marko Jelić podijelio je svoje planove za budućnost županije te ambicije za nadolazeće parlamentarne izbore, otkrivajući kako njegova politička strategija teži sinergiji lokalnog i nacionalnog razvoja.

Šibensko-kninski župan Marko Jelić otkriva buduće planove i izbornu strategiju

U ekskluzivnom intervjuu za emisiju "Županijski bagatin" koju vodi Lucija Cvitan, Šibensko-kninski župan Marko Jelić podijelio je svoje planove za budućnost županije te ambicije za nadolazeće parlamentarne izbore, otkrivajući kako njegova politička strategija teži sinergiji lokalnog i nacionalnog razvoja.

Fokus na obrazovanje i infrastrukturu

Župan Jelić detaljno je opisao projekte koji su u tijeku, s naglaskom na obrazovni sektor i infrastrukturalni razvoj. "Aktivno radimo na projektima kao što su nadogradnja školskih objekata u Vodicama i Kninu, koji su ključni za kvalitetniji obrazovni sustav," izjavio je Jelić. Osim škola, županija se usmjerava na poboljšanje lučke infrastrukture i prometne povezanosti, čime se potiče lokalni gospodarski rast.

Zdravstvo i javne usluge u fokusu

Župan je izdvojio i inicijative u zdravstvu, posebno naglašavajući značaj novog fonda za izgradnju županijske bolnice, koji predstavlja korak naprijed u pružanju zdravstvenih usluga stanovnicima. "Zajedno s gradom Šibenikom radimo na osiguravanju temelja za modernu i dostupnu zdravstvenu zaštitu," rekao je Jelić.

Priprema za parlamentarne izbore

U pogledu političke karijere, župan Jelić najavljuje aktivnu ulogu na nadolazećim parlamentarnim izborima, s planom predstaviti listu kandidata koja će odražavati ciljeve i vrijednosti Šibensko-kninske županije. "Naša lista će biti odraz naše posvećenosti razvoju i napretku, kako na lokalnoj, tako i na nacionalnoj razini," naglasio je župan.

Razvojni projekti i potpora zajednici

Župan Jelić je posebno ponosan na projekte koji podupiru ruralni razvoj i potiču demografsku obnovu. "Moramo kreirati uvjete koji će mladim obiteljima i poduzetnicima omogućiti da ostanu i uspiju u našoj županiji," istaknuo je, spominjući potporu poljoprivredi, turizmu i održivom razvoju.

Vizija budućnosti

Za kraj, župan Jelić je podijelio svoju viziju za Šibensko-kninsku županiju: "Težimo stvaranju okruženja u kojem će svaki građanin imati priliku za uspjeh i gdje će se kvaliteta života neprestano poboljšavati." Njegova strategija usmjerena je na dugoročni razvoj, inovacije i pravednost, s nadom da će njegovo vodstvo na parlamentarnim izborima pridonijeti ostvarivanju tih ciljeva na širem nacionalnom nivou.

Ovaj intervju otkriva kako župan Marko Jelić ne samo da radi na unaprjeđenju života u svojoj županiji, već ima ambiciju i viziju širiti svoj utjecaj na nacionalnoj političkoj sceni, zagovarajući promjene koje će koristiti cijeloj zemlji.

TVOJA REAKCIJA NA ČLANAK
 • 4
 • 0
 • 2
 • 1
 • 4
 • 4
 Šibensko-kninski župan Marko Jelić otkriva buduće planove i izbornu strategiju
Watch the video

Fokus na obrazovanje i infrastrukturu

Župan Jelić detaljno je opisao projekte koji su u tijeku, s naglaskom na obrazovni sektor i infrastrukturalni razvoj. "Aktivno radimo na projektima kao što su nadogradnja školskih objekata u Vodicama i Kninu, koji su ključni za kvalitetniji obrazovni sustav," izjavio je Jelić. Osim škola, županija se usmjerava na poboljšanje lučke infrastrukture i prometne povezanosti, čime se potiče lokalni gospodarski rast.

Zdravstvo i javne usluge u fokusu

Župan je izdvojio i inicijative u zdravstvu, posebno naglašavajući značaj novog fonda za izgradnju županijske bolnice, koji predstavlja korak naprijed u pružanju zdravstvenih usluga stanovnicima. "Zajedno s gradom Šibenikom radimo na osiguravanju temelja za modernu i dostupnu zdravstvenu zaštitu," rekao je Jelić.

Priprema za parlamentarne izbore

U pogledu političke karijere, župan Jelić najavljuje aktivnu ulogu na nadolazećim parlamentarnim izborima, s planom predstaviti listu kandidata koja će odražavati ciljeve i vrijednosti Šibensko-kninske županije. "Naša lista će biti odraz naše posvećenosti razvoju i napretku, kako na lokalnoj, tako i na nacionalnoj razini," naglasio je župan.

Razvojni projekti i potpora zajednici

Župan Jelić je posebno ponosan na projekte koji podupiru ruralni razvoj i potiču demografsku obnovu. "Moramo kreirati uvjete koji će mladim obiteljima i poduzetnicima omogućiti da ostanu i uspiju u našoj županiji," istaknuo je, spominjući potporu poljoprivredi, turizmu i održivom razvoju.

Vizija budućnosti

Za kraj, župan Jelić je podijelio svoju viziju za Šibensko-kninsku županiju: "Težimo stvaranju okruženja u kojem će svaki građanin imati priliku za uspjeh i gdje će se kvaliteta života neprestano poboljšavati." Njegova strategija usmjerena je na dugoročni razvoj, inovacije i pravednost, s nadom da će njegovo vodstvo na parlamentarnim izborima pridonijeti ostvarivanju tih ciljeva na širem nacionalnom nivou.

Ovaj intervju otkriva kako župan Marko Jelić ne samo da radi na unaprjeđenju života u svojoj županiji, već ima ambiciju i viziju širiti svoj utjecaj na nacionalnoj političkoj sceni, zagovarajući promjene koje će koristiti cijeloj zemlji.

TVOJA REAKCIJA NA ČLANAK
 • 4
 • 0
 • 2
 • 1
 • 4
 • 4